Ewch i’r prif gynnwys

Ymgeiswyr â chynnig cadarn a chynnig wrth gefn

Byw yng Nghaerdydd

I sicrhau bod gennych warant o gael llety i un ym mhreswylfeydd y Brifysgol, bydd angen i chi:

  1. Gyflwyno’ch cais ar-lein erbyn 09:00 Dydd Llun 29 Gorffennaf 2019 (ymgeiswyr â chynnig cadarn) neu Ddydd Sadwrn 31 Awst 2019 (ymgeiswyr â chynnig wrth gefn). Nodwch fod ceisiadau ar gyfer ymgeiswyr â chynnig wrth gefn yn agor ar ddydd canlyniadau Lefel A.
  2. Sicrhau cynnig astudio diamod erbyn Dydd Sadwrn 31 Awst 2019
  3. Derbyn eich Cynnig Preswylfa ar-lein o fewn pump diwrnod ar ôl i’ch ystafell gael ei ddyrannu
  4. Cyrraedd a chasglu allwedd eich ystafell yn ystod y dyddiadau a’r amserau a bennir yn yr Wybodaeth am Gyrraedd

Oherwydd y cyfnodau pan mae canlyniadau yr Alban a Safon Uwch o dan embargo, ni fydd ymgeiswyr UCAS yn gallu cael mynediad at Borth Myfyrwyr Caerdydd rhwng:

  • 18:00 Dydd Llun 29 Gorffennaf a 09:00 Dydd Mawrth 6 Awst - bydd Porth Myfyrwyr Caerdydd ar gael rhywbryd ym mhrynhawn y 6 Awst
  • 14:00 Dydd Gwener 9 Awst a 06:00 Dydd Iau 15 Awst - cynllunnir i Borth Myfyrwyr Caerdydd i fod ar gau o brynhawn Dydd Gwener 9 Awst hyd at fore Dydd Iau 15 Awst.

Sylwer:

  • Os byddwn yn derbyn eich cais ar-lein ar ôl y dyddiad cau neu eich bod yn derbyn cynnig diamod i astudio ar ôl dydd Sadwrn 31 Awst 2019, byddwn yn gwneud ein gorau i gadw lle i chi. Bydd eich cais yn cael ei brosesu ar sail y cyntaf i’r felin.
  • Os na allwch gyrraedd o fewn y dyddiadau penodedig, bydd eich cais am lety'n cael ei dynnu’n ôl a bydd eich ystafell yn cael ei ddyrannu i fyfyriwr arall. Ni fyddwn yn gallu gwarantu lle i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol a bydd angen i chi gysylltu â Swyddfa Llety'r Brifysgol pan fydd eich dyddiad teithio wedi’i gadarnhau er mwyn gwirio argaeledd ystafelloedd.