Ewch i’r prif gynnwys

Israddedigion

Mae Prifysgol Caerdydd yn gwarantu llety rhagorol o ran ansawdd a gwerth am arian, gydag amrywiaeth o breswylfeydd sy’n addas i bob chwaeth a chyllideb.

I’r rhan fwyaf o fyfyrwyr, mynd i’r brifysgol yw’r cyfle cyntaf iddynt fyw oddi cartref. Mae ymgartrefu’n gyflym a gwneud ffrindiau newydd yn gamau cyntaf pwysig ym mywyd y brifysgol.

Caerdydd yw un o’r dinasoedd gorau yn y DU ar gyfer Oedolion ifanc gan fod costau byw yn isel ac mae cyfleoedd i gael swyddi ac ennill cyflogau da.

The Complete University Guide 2017

Ymgeiswyr â chynnig cadarn a chynnig wrth gefn

Ymgeisiwch drwy’r cylch derbyn arferol i warantu lle ichi.

Ymgeiswyr clirio ac ymgeiswyr hwyr

Rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i le i fyfyrwyr sydd wedi cael lle drwy'r broses glirio.

Myfyrwyr Erasmus a myfyrwyr cyfnewid

Gwybodaeth am breswylfeydd ar gyfer myfyrwyr sesiwn llawn a sesiwn rhannol erasmws a myfyrwyr cyfnewid.

Preswylfeydd

Edrychwch ar y rhestr lawn o breswylfeydd sydd ar gael i is-raddedigion.

Beth yw barn y myfyrwyr?

Freya, staying at Talybont South

Symud i neuadd breswyl yw’r peth gorau y gall myfyriwr newydd mewn dinas newydd ei wneud. Mae’n anodd disgrifio'r amser gwych ces i yn fy neuadd – rwy’n ei argymell yn gryf i bawb!

Freya, sy’n aros yn Ne Tal-y-bont