Preswylfeydd Haf i fyfyrwyr

Study bedrooms
Mae cegin a rennir ar gyfer y myfyrwyr.

Mae neuaddau preswyl hunanarlwyo Prifysgol Caerdydd ar gael yn ystod yr haf i'r categorïau canlynol o westeion:

  • Myfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod tymor yr haf.
  • Unrhyw fyfyrwyr Prifysgol nad ydynt yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod tymor yr haf (yn cynnwys myfyrwyr sy'n graddio)
  • Darpar fyfyrwyr gyda chynnig i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd (rhaid eu bod yn 18 oed neu'n hŷn).
  • Gwesteion myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn y preswylfeydd haf i fyfyrwyr (rhaid eu bod yn 18 oed neu'n hŷn).

Os yw eich amgylchiadau'n wahanol i'r categorïau uchod, gallwch aros mewn preswylfeydd amgen y Brifysgol.

Sut i archebu ar gyfer 2017

Mae ein preswylfeydd ar gael rhwng dydd Mercher 14 Mehefin 2017 a dydd Mercher 13 Medi 2017. Nodwch, ni fydd lle ym Mhreswylfeydd Haf i Fyfyrwyr yn cael ei gynnig i unrhyw fyfyriwr sydd â dyled sy'n weddill gyda'r Brifysgol.

I archebu ystafell, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen archebu perthnasol a'i ebostio i'r Dderbynfa Preswylfeydd berthnasol.

Arhoswch am 29 noson neu lai

Mae ystafelloedd ar gael yn Llys Senghennydd (ystafell ymolchi a rannir). Mae prisiau yn amrywio o £14.10 i £19.32 y noson. Lawrlwythwch y ffurflen archebu.

Arhoswch am 30 noson neu fwy

Mae ystafelloedd ar gael yn Llys Cartwright (ystafell ymolchi a rannir). Mae prisiau yn amrywio o £14.10 i £17.10 y noson. Lawrlwythwch y ffurflen archebu.

Pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith a Wi-Fi

Mae Wi-fi ar gael i'n holl westeion. Mae pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith academaidd Caerdydd ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd yn unig. Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau TG.

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Dderbynfa Preswylfeydd berthnasol.

Preswylfeydd Haf Llys Cartwright

Preswylfeydd Haf Llys Senghennydd