Preswylfeydd Haf i fyfyrwyr

Study bedrooms
Mae cegin a rennir ar gyfer y myfyrwyr.

Mae neuaddau preswyl hunanarlwyo Prifysgol Caerdydd ar gael yn ystod yr haf i'r categorïau canlynol o westeion:

  • Myfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod tymor yr haf.
  • Unrhyw fyfyrwyr Prifysgol nad ydynt yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod tymor yr haf (yn cynnwys myfyrwyr sy'n graddio).
  • Darpar fyfyrwyr gyda chynnig i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd (rhaid eu bod yn 18 oed neu'n hŷn).
  • Gwesteion myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn y preswylfeydd haf i fyfyrwyr (rhaid eu bod yn 18 oed neu'n hŷn).

Os yw eich amgylchiadau'n wahanol i'r categorïau uchod, gallwch aros mewn preswylfeydd amgen y Brifysgol.

Sut i archebu ar gyfer 2018

Mae ein preswylfeydd ar gael rhwng dydd Mercher 20 Mehefin 2018 a dydd Mercher 12 Medi 2018. Nodwch, ni fydd lle ym Mhreswylfeydd Haf i Fyfyrwyr yn cael ei gynnig i unrhyw fyfyriwr sydd â dyled sy'n weddill gyda'r Brifysgol.

I archebu ystafell, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen archebu perthnasol a'i ebostio i'r Dderbynfa Preswylfeydd berthnasol.

Arhoswch am 6 noson neu lai

Mae ystafelloedd ar gael yn Llys Senghennydd (ystafell ymolchi a rannir). Mae prisiau yn amrywio o £14.95 i £20.34 y noson.

Arhoswch am 7 - 29 noson

Mae ystafelloedd ar gael yn Llys Senghennydd (ystafell ymolchi a rannir). Mae prisiau yn amrywio o £14.95 i £20.34 y noson.

(Mae'r prisiau hyn yn gymwys i fyfyrwyr sydd wedi archebu llety am isafswm o 7 diwrnod o'r cychwyn cyntaf. Nid yw'r prisiau yn gymwys i unrhyw un dydd wedi archebu llety am lai na 7 diwrnod yn wreiddiol ac yna ymestyn eu archeb).

Arhoswch am 30 noson neu fwy

Mae ystafelloedd ar gael yn Llys Cartwright a Llys Senghennydd. Mae prisiau yn amrywio o £14.95 i £17.95 y noson.

(Mae'r prisiau hyn yn gymwys i fyfyrwyr sydd wedi archebu llety am isafswm o 7 diwrnod o'r cychwyn cyntaf. Nid yw'r prisiau yn gymwys i unrhyw un dydd wedi archebu llety am lai na 7 diwrnod yn wreiddiol ac yna ymestyn eu archeb).

Pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith a Wi-Fi

Mae Wi-fi ar gael i'n holl westeion. Mae pwyntiau cysylltu â'r rhwydwaith academaidd Caerdydd ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd yn unig. Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau TG.

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Dderbynfa Preswylfeydd berthnasol.

Preswylfeydd Haf Llys Cartwright

Preswylfeydd Haf Llys Senghennydd