Ewch i’r prif gynnwys

Pori drwy ddewisiadau llety

Gydag amrywiaeth o wahanol ddewisiadau llety, gallwch wneud cais am ystafell sy'n gweddu orau o ran yr hyn sydd orau gennych, eich diddordebau a’ch cyllideb. Bydd byw yn  neuaddau neu dai'r Brifysgol yn wahanol i fyw gartref, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwybod sut beth yw bywyd mewn llety i fyfyrwyr.

Os oes gennych gwestiynau am ein llety neu wneud cais, cysylltwch ar bob cyfrif.

Filter results
Llys Cartwright

Llys Cartwright

Neuadd breswyl fychan sy’n agos i siopau ac amwynderau ar Heol Albany.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.5 milltir
Neuadd Roy Jenkins

Neuadd Roy Jenkins

Neuadd breswyl fechan gyda lleoedd parcio, yn agos i siopau.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1 milltir
Neuadd Senghennydd

Neuadd Senghennydd

Neuadd breswyl fach sy’n arlwyo’n rhannol ac sy’n agos iawn i Ganol y Ddinas a champws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.75 milltir
Neuadd y Brifysgol

Neuadd y Brifysgol

Neuadd breswyl fawr gyda gwasanaethau bysiau yn gweithredu rhwng Neuadd y Brifysgol a champysau Parc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Tai Myfyrwyr (Y Pentref)

Tai Myfyrwyr (Y Pentref)

Perffaith ar gyfer campws Parc Cathays a chanol y ddinas.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.75 milltir