Ewch i’r prif gynnwys

Preswylfeydd

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Defnyddiwch yr hidlydd i fireinio eich dewisiadau.

Mae Neuaddau Preswyl y Brifysgol yn lleoedd bywiog a phrysur, yn enwedig os oes nifer fawr o fyfyrwyr yn yr un llety. Bydd byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol yn fwy swnllyd na byw gartref, a dylech ystyried hyn wrth ddewis ble i fyw.

Ble bynnag rydych yn dewis i fyw, mae'r tîm Bywyd Preswylfeydd ar gael i'ch helpu chi i ymgartrefu. Mae tîm o staff a myfyrwyr yn gweithio i greu cymuned gefnogol, hwyliog a chyfeillgar yn ein neuaddau.

Archwiliwch y gwahaniaeth rhwng cyfnodau preswyl safonol ac ansafonol.

Filter results
Llys Cartwright

Llys Cartwright

Neuadd breswyl fychan sy’n agos i siopau ac amwynderau ar Heol Albany.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.5 milltir
Neuadd Roy Jenkins

Neuadd Roy Jenkins

Neuadd breswyl fechan gyda lleoedd parcio, yn agos i siopau.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1 milltir
Neuadd Senghennydd

Neuadd Senghennydd

Neuadd breswyl fach sy’n arlwyo’n rhannol ac sy’n agos iawn i Ganol y Ddinas a champws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.75 milltir
Neuadd y Brifysgol

Neuadd y Brifysgol

Neuadd breswyl fawr gyda gwasanaethau bysiau yn gweithredu rhwng Neuadd y Brifysgol a champysau Parc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Tai Myfyrwyr (Y Pentref)

Tai Myfyrwyr (Y Pentref)

Perffaith ar gyfer campws Parc Cathays a chanol y ddinas.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.75 milltir