Ewch i’r prif gynnwys

Pori drwy ddewisiadau llety

Gydag amrywiaeth o wahanol ddewisiadau llety, gallwch wneud cais am ystafell sy'n gweddu orau o ran yr hyn sydd orau gennych, eich diddordebau a’ch cyllideb. Bydd byw yn  neuaddau neu dai'r Brifysgol yn wahanol i fyw gartref, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwybod sut beth yw bywyd mewn llety i fyfyrwyr.

Os oes gennych gwestiynau am ein llety neu wneud cais, cysylltwch ar bob cyfrif.

Filter results
De Talybont

De Talybont

Yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Gogledd Talybont

Gogledd Talybont

Mae Gogledd Talybont yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1.25 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.5 milltir
Llys Senghennydd

Llys Senghennydd

Neuadd breswyl fawr sy’n agos iawn i ganol y ddinas a champws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.75 milltir
Llys Talybont

Llys Talybont

Rhan o gyfadeiladau Talybont, sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.5 milltir
Neuadd Aberdâr

Neuadd Aberdâr

Mae ein preswylfa i fenywod yn unig, wedi ei lleoli yn agos i gampws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.2 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Neuadd Colum

Neuadd Colum

Mae’r neuadd gyferbyn i Ysgol Busnes Caerdydd ac yn daith gerdded fer o gampws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Neuadd Senghennydd

Neuadd Senghennydd

Neuadd breswyl fach sy’n arlwyo’n rhannol ac sy’n agos iawn i Ganol y Ddinas a champws Parc Cathays.

Pellter o'r Prif Adeilad: 0.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.75 milltir
Neuadd y Brifysgol

Neuadd y Brifysgol

Neuadd breswyl fawr gyda gwasanaethau bysiau yn gweithredu rhwng Neuadd y Brifysgol a champysau Parc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1.75 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.25 milltir
Porth Talybont

Porth Talybont

Yn rhan o gyfadeiladau Talybont sef preswyliadau mwyaf y Brifysgol.

Pellter o'r Prif Adeilad: 1.5 milltir
Pellter o Gampws Parc y Mynydd Bychan: 1.5 milltir