Ewch i’r prif gynnwys

Preswylfeydd

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Defnyddiwch yr hidlydd i fireinio eich dewisiadau.

Mae Neuaddau Preswyl y Brifysgol yn lleoedd bywiog a phrysur, yn enwedig os oes nifer fawr o fyfyrwyr yn yr un llety. Bydd byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol yn fwy swnllyd na byw gartref, a dylech ystyried hyn wrth ddewis ble i fyw.

Ble bynnag rydych yn dewis i fyw, mae'r tîm Bywyd Preswylfeydd ar gael i'ch helpu chi i ymgartrefu. Mae tîm o staff a myfyrwyr yn gweithio i greu cymuned gefnogol, hwyliog a chyfeillgar yn ein neuaddau.

Archwiliwch y gwahaniaeth rhwng cyfnodau preswyl safonol ac ansafonol.