Ewch i’r prif gynnwys

Tŷ Liberty

Ar gyfer: israddedigion, israddedigion gyda cyfnod preswyl ansafonol, israddedigion (Nyrsio Mawrth), Ôl-raddedigion

Yn breswylfa fodern sy’n berffaith ar gyfer y rheiny sy’n astudio ar gampws Parc y Mynydd Bychan.

Trosolwg

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â’r neuadd breswyl breifat hon, sydd o dan berchnogaeth a rheolaeth Liberty Living, sy’n golygu ein bod yn gallu cynnig y neuadd hon i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Mae Tŷ Liberty mewn lleoliad delfrydol i fyfyrwyr sy’n astudio ar Gampws Mynydd Bychan ac mae o fewn pellter cerdded hefyd i Gampws Parc Cathays.

Mae Liberty Living yn mynnu bod gan bob preswylwyr warantydd yn y DU. Os nad oes gan breswylwyr warantydd yn y DU, bydd raid iddynt dalu ffioedd preswyl cyn iddynt gyrraedd neu wrth gyrraedd Tŷ Liberty.

Roedd Tŷ Liberty yn le da i fyw gan ei fod yn agos i’r ysbyty lle roeddwn yn cael fy narlithoedd. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol hefyd gan ei fod yn agos i siopau lleol ac yn hawdd cyrraedd canol y ddinas. Roedd y tŷ yn gymdeithasol iawn ac roedd hi’n haws i wneud ffrindiau newydd oedd yn astudio cwrs tebyg i mi.
Steph Hemming
Tŷ Liberty

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 1.25 milltir 0.25 milltir
Cerdded 25 munud 5 munud
Beicio 12 munud 2 munud
Bws Heol Whitchurch, Bws Caerdydd 35
n/a

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Whitchurch
Archfarchnad Heol Crwys (Co-op)
Bwyd cyflym Heol Whitchurch
Bar Heol Allensbank
Cyfleusterau chwaraeon Campws Mynydd Bychan
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunan-arlwyo
 • 184 o ystafelloedd en-suite
 • gwely ¾  (4 troedfedd)
 • 7 stiwdio (ystafell hunan-gynhwysol i un a’i chegin ei hun)
 • Rhannu cegin/lle bwyta/lle byw
 • Fflatiau i 4 i 6 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu rhwydwaith a mynediad i Wi-Fi (naill ai wedi'u ddarparu gan Prifysgol Caerdydd neu Liberty Living)
 • Rheseli beiciau
 • Golchdy
 • Gwasanaeth gofalwr

Sesiwn 2019/2020

Cyfnod Preswyl o 41 wythnos (mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Ensuite£5309.50  
Stiwdio£6990.50  

Cyfnod preswyl  blwyddyn lawn (mis Medi i fis  Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Ensuite£6641.50 Ôl-raddedigion yn unig
Stiwdio£8744.21 Ôl-raddedigion yn unig

Cyfnod preswyl ansafonol

Math  Notes
Ensuite/StiwdioYn amrywio yn ôl dyddiadau cyrsiau unigol.
Caiff y ffioedd eu cyfrifo yn ôl cyfradd ddyddiol y Cyfnod Preswyl Safonol
Myfyrwyr Mynydd Bychan

Sylwch: gallai'r cyfnodau preswyl hyn gynnwys cyfnodau ar leoliad pryd y byddwch yn talu ffioedd preswylfa a hynny heb ddefnyddio'ch ystafell o bosibl.

Ffi ddifrod

Sylwch fod rhaid talu ernes i Liberty Living cyn ichi gyrraedd rhag ofn i bethau gael eu difrodi. Cewch yr ernes yn ôl ar ddiwedd y cyfnod preswyl, llai unrhyw swm sy'n cael ei dynnu oherwydd difrod.

Gwarantwr yn y Deyrnas Unedig

Mae Liberty Living yn mynnu bod gan bob preswylydd warantwr sy'n byw yn y Deyrnas Unedig. Os nad oes gan y preswylwyr warantwr yn y Deyrnas Unedig, yna rhaid talu ffioedd y neuadd yn llawn cyn cyrraedd Tŷ Liberty neu wrth ichi gyrraedd.

Rhian Watkins

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4865

Sian Donovan

Uwch Reolwr Preswylfeydd Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 6337

Lewis Matthews

Rheolwr Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2061 6295

Jason Tresfon

Rheolwr Cyffredinol

Telephone:
+44 (0)29 2061 6295

Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais ac a allech gael gwarant o lety yn y Brifysgol.

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 191
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math En-suite
Stiwdio
Cyfnodau preswyl 41 wythnos
Blwyddyn lawn
Mannau parcio 0

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Tŷ Liberty
Rhodfa Clodien
Gabalfa
Caerdydd
CF14 3NS

+44 (0)29 2061 6295