Pwynt Cambrian Liberty

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Mewn lle delfrydol i fyfyrwyr sy’n astudio ym Mharc Cathays ac o fewn tafliad carreg i Barc y Mynydd Bychan.

Trosolwg

Gan fod Prifysgol Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â’r neuadd breswyl breifat hon sy’n eiddo i Liberty Living ac yn cael ei rheoli ganddo, mae modd i ni gynnig lle yn y neuadd i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Mae Liberty Cambrian Point mewn man delfrydol i fyfyrwyr sy’n astudio ar gampws Parc Cathays ac mae campws Parc Mynydd Bychan hefyd o fewn pellter cerdded.

Mae Liberty Living yn mynnu bod gan bob preswylydd warantwr sy’n byw yn y DU. Os nad oes gan breswylydd warantwr sy’n byw yn y DU, rhaid talu’r holl ffioedd preswylio wrth gwblhau’r broses o archebu ystafell (cyn cyrraedd Liberty Cambrian Point).

Mae prosiect cyffrous yn cael ei gynnal ym Mhwynt Liberty Cambrian o Hydref 2017. Bydd yna newidiadau i’r cyfleusterau, gan gynnwys uwchraddio ystafelloedd i’w gwneud yn newydd sbon. Yn ystod yr amser hwn bydd Liberty Living yn gweithio gyda phreswylwyr i sicrhau eu bod yn hollol ymwybodol o’r rhaglen. Mae Liberty Living yn brofiadol mewn rheoli prosiect ac yn cynllunio i geisio osgoi amharu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect, cysylltwch â Rebecca Evans.

Pwynt Cambrian Liberty

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.75 milltir 1 milltir
Cerdded 15 munud 20 munud
Beicio 7 munud 10 munud
Bws Ffordd y Gogledd, Bws Caerdydd 27
Ffordd y Gogledd, Bws Caerdydd 27

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Ffordd y Gogledd (Tesco Express)
Archfarchnad Excelsior Way (Tesco Extra) neu Maindy Road (Lidl)
Bwyd cyflym Ffordd y Gogledd
Bar Ffordd y Gogledd
Cyfleusterau chwaraeon Pentref Hyfforddiant Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • hunanarlwyo
 • 632 o ystafelloedd (neilltuir 218 o ystafelloedd ensuite ar gyfer Prifysgol Caerdydd)
 • 233 o ystafelloedd ensuite - Gwely ¾ (4 tr)
 • 14 o ensuite ystafelloedd fawr - gwely dwbl
 • rhannu cegin/mannau ciniawa/byw
 • fflatiau i 3-6 o fyfyrwyr
 • ym mhob fflat mae teledu Freeview a ffôn deialu uniongyrchol
 • Darparir i pob ystafell cysylltiad band llydan gwifredig 24Mb/s a Wi-Fi hyd at 20Mb/s yn rhad ac am ddim – uwchraddiadau dewisol ar gael (sylwer: nid yw’n rhan o rwydwaith Prifysgol Caerdydd)
 • raciau i feiciau
 • cyfleusterau golchi dillad
 • tîm rheoli a chynnal-a-chadw ar y safle
 • teledu cylch cyfyng, rheolaeth dros fynediad, a gwarchodaeth 24/7

Sesiwn 2017/18

Cyfnod Preswylio o 43 wythnos (mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhagdaliadauNodiadau
En-suite £5590.00  
En-suite mawr£6880.00  

Cyfnod Preswylio o Flwyddyn Lawn (Mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhagdaliadauNodiadau
En-suite£6564.57 Ôl-raddedigion yn unig
En-suite mawr£7949.29 Ôl-raddedigion yn unig

Gwarantwr yn y DU

Mae Liberty Living yn mynnu bod gan bob preswylydd warantwr sy’n byw yn y DU. Os nad oes gan breswylydd warantwr sy’n byw yn y DU, rhaid talu’r cyfan o’r ffioedd preswylio wrth gwblhau’r broses o archebu’r ystafell (cyn cyrraedd Liberty Cambrian Point).

Rhian Watkins

Uwch Reolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4865

Rebecca Evans

Rheolwr Neuadd

Telephone:
+44 (0)29 2022 7615

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 632 rooms (218 ensuite rooms reserved for Cardiff University)
Arlwyaeth Hunan-arlwyo
Math En-suite
Cyfnodau preswyl 43 wythnos
Blwyddyn lawn
Mannau parcio 0

Addas ar gyfer:

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Cysylltiadau

Pwynt Liberty Cambrian
Maindy Road
Cathays
Caerdydd
CF24 4HJ

+44 (0)29 2022 7615