Ewch i’r prif gynnwys

Byw'n dawel

Mae Neuaddau Preswyl y Brifysgol yn lleoedd bywiog a phrysur, yn enwedig lle mae nifer fawr o fyfyrwyr yn yr un llety.

Bydd byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol yn fwy swnllyd na byw gartref, a dylech chi ystyried hyn wrth ddewis llety.

Gallwch ofyn am ystafell mewn fflat/tŷ i'w rhannu gyda myfyrwyr eraill sydd hefyd wedi mynegi diddordeb mewn amgylchedd byw tawel.

Bydd disgwyl i'r holl fyfyrwyr sy'n gofyn am gael byw'n dawel gadw'r sain yn isel ar setiau teledu ac offer sain a bod yn hynod ystyriol o lefelau sŵn yn hwyr fin nos ac yn ystod cyfnodau arholiadau. Cofiwch nad yw hi'n bosibl rheoli lefelau sŵn allanol nac amgylcheddol.

Gweld rhestr o breswylfeydd byw'n dawel (israddedigion)

Gweld rhestr o breswylfeydd byw'n dawel (ôl-raddedigion)