Ôl-raddedigion

Ôl-raddedigion o’r DU

Yn anffodus, ni allwn warantu lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol i ôl-raddedigion o’r DU.

I wybod am lety'r sector preifat

Ôl-raddedigion o dramor a'r UE

Cyrraedd ym mis Medi

Fel myfyriwr ôl-raddedig o dramor/UE a fydd yn cyrraedd ym mis Medi, mae gennych warant o gael llety i un ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Cyrraedd ar ôl mis Medi

Yn anffodus, nid ydym yn gallu gwarantu lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr sy’n cyrraedd yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â Swyddfa Preswylfeydd y Brifysgol i weld a oes lle i gael: