Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedigion

Mae cael gwarant o lety yn dibynnu ar bryd fyddwch yn cyrraedd, cyn neu'n ystod y flwyddyn academaidd

Cyrraedd ym mis Medi

Fel myfyriwr ôl-raddedig a fydd yn cyrraedd ym mis Medi, mae gennych warant o gael llety i un ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Cyrraedd ar ôl mis Medi

Yn anffodus, nid ydym yn gallu gwarantu lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr sy’n cyrraedd yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â Swyddfa Preswylfeydd y Brifysgol i weld a oes lle i gael.

Digwyddiad chwilio am lety i ôl-raddedigion 2019

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi uno gyda'n hasiantaeth gosod tai i gyflwyno digwyddiad chwilio am dai penodol i ôl-raddedigion yn dod i Gaerdydd i astudio.

Mae dyddiadau’r digwyddiad yn 2019 heb eu cadarnhau o hyd. Cadwch lygad ar fan hyn am ragor o newyddion.

Rhagor o wybodaeth am ein Digwyddiad Chwilio am Dai.