Ôl-raddedigion

Ôl-raddedigion o’r DU

Yn anffodus, ni allwn warantu lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol i ôl-raddedigion o’r DU.

Fodd bynnag, mae nifer cyfyngedig o ystafelloedd ar gael ar hyn o bryd, felly mae modd i ôl-raddedigion o’r DU gyflwyno cais nawr am leoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Cyflwynwch gais ar-lein drwy fewngofnodi ar www.sims.cf.ac.uk a chlicio ar breswylfeydd y Brifysgol. Y cyntaf i'r felin fydd hi o ran prosesu’r ceisiadau hyn.

I wybod am lety'r sector preifat

Ôl-raddedigion o dramor a'r UE

Cyrraedd ym mis Medi

Fel myfyriwr ôl-raddedig o dramor/UE a fydd yn cyrraedd ym mis Medi, mae gennych warant o gael llety i un ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Cyrraedd ar ôl mis Medi

Yn anffodus, nid ydym yn gallu gwarantu lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr sy’n cyrraedd yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd yn rhaid i chi gysylltu â Swyddfa Preswylfeydd y Brifysgol i weld a oes lle i gael: