Teuluoedd

Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o lety i deuluoedd.

O ganlyniad, yn anffodus, ni allwn warantu’r math hwn o lety. Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy'n teithio yma o dramor i astudio'n y Brifysgol.

Ar ôl eich blwyddyn gyntaf

Bydd angen i'r holl fyfyrwyr sy'n byw mewn preswylfeydd teuluol chwilio am lety arall ar ôl y flwyddyn gyntaf oherwydd nid oes modd ymestyn y cyfnod preswyl.

Gweld rhestr o brewylfeydd i deuluoedd