Ewch i’r prif gynnwys

Teuluoedd

Rydym yn cynnig nifer cyfyngedig o lety i deuluoedd.

O ganlyniad, yn anffodus, ni allwn warantu’r math hwn o lety. Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy'n teithio yma o dramor i astudio'n y Brifysgol.

Ar ôl eich blwyddyn gyntaf

Bydd angen i'r holl fyfyrwyr sy'n byw mewn preswylfeydd teuluol chwilio am lety arall ar ôl y flwyddyn gyntaf oherwydd nid oes modd ymestyn y cyfnod preswyl.

Gweld rhestr o brewylfeydd i deuluoedd

After your first year

All students living in family residences will need to find alternative accommodation after the first year as the residential period cannot be extended.

Compare residences for families