Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr gydag anableddau

Two students in their bedroom

Fel myfyriwr gydag anableddau neu anghenion meddygol sy'n effeithio ar eich trefniadau llety, cewch flaenoriaeth wrth i’r ystafelloedd gael eu dyrannu.

Mae nifer o breswylfeydd ar gael sydd wedi'u haddasu'n unswydd, yn enwedig felly i fyfyrwyr sy'n defnyddio cadair olwyn a myfyrwyr sydd â nam ar eu clyw. Os oes angen llety penodol arnoch chi nad yw ar gael yn y sector breifat, gallwch wneud cais i ddychwelyd i breswylfeydd y Brifysgol ar ôl blwyddyn gyntaf eich astudiaethau.

Pryd dylech chi roi gwybod am eich anghenion

Rhowch wybod yn eich cais ar-lein os oes gennych anabledd neu anhwylder meddygol sydd angen ei hystyried, neu y dylai Rheolwr eich preswylfa wybod amdanyn nhw. Dylech nodi’r gofynion hyn ar eich cais, pa bynnag breswylfa y byddwch yn gwneud cais amdani, neu hyd yn oed os ydych chi eisoes wedi bod mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia ynghylch eich gofynion arbennig.

Dim ond y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi wrth wneud eich cais, gyda chadarnhad mewn ysgrifen gan ymarferydd meddygol, fydd yn cael ei chymryd i ystyriaeth wrth ddyrannu ystafelloedd. Mae’r holl wybodaeth am anableddau a’r holl wybodaeth feddygol yn cael eu trin yn gyfrinachol, a dim ond at y dibenion a nodir uchod.

Addasiadau yn ystod eich arhosiad

Rydym ni hefyd yn ddigon bodlon gwneud addasiadau rhesymol unigol ar ran myfyrwyr gydag anabledd, er enghraifft, gosod canllaw (handrail) mewn ystafell ymolchi. Gallwch ofyn am addasiadau o’r fath ar unrhyw adeg yn ystod eich arhosiad: mynnwch air â'ch Rheolwr Preswylfa. Ond os ydych yn ymwybodol y bydd angen addasiadau cyn ichi gyrraedd, cysylltwch â’r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia i’w trafod, a byddwn yn ceisio eu gosod erbyn ichi gyrraedd.

Gweld rhestr o breswylfeydd gydag ystafelloedd i ddefnyddwyr cadair olwyn

Gweld rhestr o breswylfyedd addas i'r rhai hynny sydd â nam ar y clyw