Cyplau

Nifer cyfyngedig o breswylfeydd ar gyfer cyplau sydd gan Brifysgol Caerdydd.

Yn anffodus, ni allwn warantu bod y math hwn o lety ar gael ac mae’r flaenoriaeth yn cael ei rhoi i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n dod o wledydd tramor i astudio yma.

Ar ôl eich blwyddyn gyntaf

Bydd angen i’r holl fyfyrwyr sy’n byw mewn preswylfeydd i gyplau ddod o hyd i lety gwahanol ar ôl y flwyddyn gyntaf, gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswyl.

Gweld y rhestr preswylfeydd i gyplau