Ewch i’r prif gynnwys

Cyplau

Nifer cyfyngedig o breswylfeydd ar gyfer cyplau sydd gan Brifysgol Caerdydd.

Yn anffodus, ni allwn warantu bod y math hwn o lety ar gael ac mae’r flaenoriaeth yn cael ei rhoi i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n dod o wledydd tramor i astudio yma.

Ar ôl eich blwyddyn gyntaf

Bydd angen i’r holl fyfyrwyr sy’n byw mewn preswylfeydd i gyplau ddod o hyd i lety gwahanol ar ôl y flwyddyn gyntaf, gan nad oes modd ymestyn y cyfnod preswyl.

Gweld y rhestr preswylfeydd i gyplau

After your first year

All students living in couples residences will need to find alternative accommodation after the first year as the residential period cannot be extended.

Compare residences for couples.