Ewch i’r prif gynnwys

Dyrannu ystafelloedd

Bydd eich cais yn cael ei brosesu yn ôl trefn dau ddyddiad a nodir.

Y cyntaf yw'r dyddiad y bydd y Swyddfa Preswylfeydd yn derbyn cadarnhad wrth y Gofrestrfa am eich cynnig diamod i astudio; yr ail yw'r dyddiad y gwnaethom dderbyn eich cais. Mae'r broses hon fel arfer yn dechrau yn hwyr ym mis Gorffennaf/ yn gynnar ym mis Awst ac yn parhau hyd at fis Medi.

Byddwn yn dyrannu lle i chi mewn preswylfeydd, gan ystyried eich dewisiadau a byddwn yn ceisio cynnig un o'ch dewisiadau cyntaf i chi. Er hyn, am fod preswylfeydd yn amrywio o ran nifer y myfyrwyr maent yn darparu lle ar eu cyfer ac am fod rhai yn fwy poblogaidd nag eraill, nid oes sicrwydd y byddwch yn derbyn lle yn un o'r preswylfeydd o'ch dewis cyntaf. Os nad oes lle ar gael yn eich dewis cyntaf o breswylfa, byddwn yn ystyried eich holl ddewisiadau eraill yn nhrefn eich blaenoriaeth nes i ni ddod o hyd i le ar eich cyfer. Os nad yw eich dewisiadau cyntaf ar gael, byddwn yn rhoi cynnig addas arall i chi. Ein polisi yw rhoi lle i fyfyrwyr mewn fflatiau cymysg o ran rhyw a chenedligrwydd/hil, lle bynnag y bo modd, gan gynnwys ystafelloedd gwely astudio ar y llawr gwaelod.

Yn hwyr ym mis Gorffennaf/Awst/Medi, byddwch yn derbyn e-bost yn dweud wrthych fod eich cais wedi’i brosesu ac yn gofyn ichi edrych ar eich Cytundeb Preswylfeydd ar-lein a’i dderbyn. Felly mae’n bwysig eich bod yn gwirio’ch cyfrif e-bost yn rheolaidd yn ystod y cyfnod hwn. Noder ei bod yn bosibl y bydd rhai darparwyr e-bost yn trin yr e-bost fel sbam, felly edrychwch yn eich ffolder e-bost sbam/sothach yn ogystal ag yn eich mewnflwch.