Ewch i’r prif gynnwys

Chwaraeon Perfformiad

Gyda thraddodiad hir o ragoriaeth chwaraeon ar draws nifer o feysydd, rydym yn cynnig y cymorth angenrheidiol i fyfyrwyr sy'n athletwyr talentog i ragori yn eu maes.

Rhaglenni Perfformiad

Student netball player

Mae ein rhaglenni cefnogaeth gynhwysol yn helpu i sicrhau bod ein myfyrwyr yn derbyn y gefnogaeth angenrheidiol i gyrraedd eu potensial chwaraeon llawn. Mae’r rhaglen yn darparu athletwyr elît gydag adnoddau a chefnogaeth i helpu gwneud y gorau o’u perfformiad chwaraeon; o reoli ffordd o fyw, paratoadau ffisegol ar gyfer chwaraeon a seicoleg chwaraeon, i’r potensial am wobr ariannol.

Dysgwch mwy am ein Rhaglenni Perfformiad Uchel

Clybiau Chwaraeon

Volleyball

Mae ein myfyrwyr yn gallu cymryd rhan mewn dros 60 o glybiau chwaraeon; o chwaraeon traddodiadol fel rygbi, pêl-droed, criced neu denis i grefftau ymladd, chwaraeon moduro a chwaraeon ddŵr.

Mae llawer o glybiau'n teithio i bob rhan o'r DU i gystadlu yn erbyn prifysgolion eraill yng nghystadleuaeth Chwaraeon Prifysgol a Cholegau Prydain.

Pori clybiau chwaraeon myfyrwyr

Gemau mewn golegol (IMG)

Cynghreiriau chwaraeon hamdden, hwyl a chystadleuol i fyfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Caerdydd. Dewch â rhai o'ch ffrindiau cwrs neu gyd-letywyr a chyflwyno tîm ar gyfer un o'r cynghreiriau canlynol, neu ymunwch ag unrhyw un o'r timoedd sefydledig sydd yn chwilio am chwaraewyr newydd o hyd.

  • Pêl-rwyd IMG
  • Pêl-droed 7 bob ochr IMG
  • Pêl-droed 11 bob ochr IMG

Am wybodaeth sut i ymuno â thîm, ewch i'r fewnrwyd.