Ewch i’r prif gynnwys

Gwersyll Pêl-rwyd Hanner Tymor Mis Chwefror

Gwersyll Pêl-rwyd

Ymunwch â ni'r hanner tymor yma am hwyl llawn pêl-rwyd!

Mae ein gwersylloedd pêl-rwyd ieuenctid yn cynnig diwrnodau cyffrous a llawn hwyl pêl-rwyd i blant rhwng 7 a 15 oed.

Bydd ein hyfforddwyr yn helpu i wella sgiliau technegol unigolion, a datblygu eu dealltwriaeth drwy chwarae gemau, ymarferion a chael tro ar gemau go iawn.

Noder y bydd chwaraewyr yn cael eu rhannu'n grwpiau yn ôl eu gallu a'u hoedran.

Bydd yr holl weithgareddau yn digwydd ym Mhentref Hyfforddiant Chwaraeon Brifysgol Caerdydd sydd â chyfleusterau gwych yno.

Dyddiadau ac amseroedd

Bydd ein Gwersyll Pêl-rwyd Hanner Tymor Mis Chwefror 2020 yn rhedeg Ddydd Mawrth 18fed Chwefror, 10:00-15:00.

Pris

£20 y plentyn.

Cadw lle

Rhaid cadw lle ymlaen llaw.

I gadw lle ar gyfer eich plentyn ar y gwersyll, gwnewch hynny ar-lein.

Bydd angen pecyn bwyd ar eich plentyn yn ogystal ag iddo/iddi wisgo dillad ac esgidiau addas.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth: