Ewch i’r prif gynnwys

Gwersyll Pêl-rwyd Hanner Tymor Mis Hydref

Netball Summer Camp 2016

Ymunwch â ni'r hanner tymor yma am hwyl llawn pêl-rwyd!

Mae Gwersyll Pêl-rwyd yr hanner tymor yn cynnig diwrnodau cyffrous a llawn hwyl pêl-rwyd i blant rhwng 7 a 15 oed.

Bydd ein hyfforddwyr yn helpu i wella sgiliau technegol unigolion, a datblygu eu dealltwriaeth drwy chwarae gemau, ymarferion a chael tro ar gemau go iawn.

Noder y bydd chwaraewyr yn cael eu rhannu'n grwpiau yn ôl eu gallu a'u hoedran.

Bydd yr holl weithgareddau yn digwydd ym Mhentref Hyfforddiant Chwaraeon y Brifysgol sydd â chyfleusterau gwych yno.

Dyddiadau ac amseroedd

Dyma pryd y cynhelir Gwersyll Pêl-rwyd hanner tymor mis Hydref 2019:

  • Dydd Mawrth 29 Hydref, 10.00-15.00

Pris

£20 y plentyn

Cadw lle

Rhaid cadw lle ymlaen llaw.

I gadw lle ar gyfer eich plentyn yng ngwersyll yr haf eleni, gwnewch hynny ar-lein.

Bydd angen pecyn bwyd ar eich plentyn yn ogystal ag iddo/iddi wisgo dillad ac esgidiau addas.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth:

Junior Activities