Ewch i’r prif gynnwys

Gwersyll Pêl-rwyd yr Haf

Netball Summer Camp 2016

Ymunwch â ni am ddigonedd o hwyl yr haf hwn yn chwarae pêl-rwyd!

Mae Gwersyll Pêl-rwyd yr Haf yn cynnig diwrnodau cyffrous a llawn hwyl pêl-rwyd i blant rhwng 7 a 15 oed.

Bydd ein hyfforddwyr yn helpu i wella sgiliau technegol unigolion, a datblygu eu dealltwriaeth drwy chwarae gemau, ymarferion a chael tro ar gemau go iawn.

Noder y bydd chwaraewyr yn cael eu rhannu'n grwpiau yn ôl eu gallu a'u hoedran.

Bydd yr holl weithgareddau yn digwydd ym Mhentref Hyfforddiant Chwaraeon y Brifysgol sydd â chyfleusterau gwych yno.

Dyddiadau ac amseroedd

Dyma pryd y cynhelir Gwersyll Pêl-rwyd yr Haf 2018:

Wythnos 1:

  • Dydd Llun 6 Awst, 10:00-15:00
  • Dydd Mawrth 7 Awst, 10:00-15:00
  • Dydd Mercher 8 Awst, 10.00-15.00

Wythnos 2:

  • Dydd Llun 20 Awst, 10.00-15.00
  • Dydd Mawrth 21 Awst, 10:00-15:00
  • Dydd Mercher 22 Awst, 10:00-15:00

Pris

£20 am 1 diwrnod, £40 am 2 ddiwrnod a dim ond £10 y dydd y mae diwrnodau ychwanegol yn eu costio.

Cadw lle

Rhaid cadw lle ymlaen llaw.

I gadw lle ar gyfer eich plentyn yng ngwersyll yr haf eleni, gwnewch hynny ar-lein.

Bydd angen pecyn bwyd ar eich plentyn yn ogystal ag iddo/iddi wisgo dillad ac esgidiau addas.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth:

Junior Activities