Ewch i’r prif gynnwys

Ffitrwydd ac ymarfer

Mae ein gwasanaethau ymarfer a ffitrwydd yn gallu eich cynorthwyo chi i arolygu ac addasu eich ffordd o fyw.

Beth bynnag yw eich nod, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ddatrysiadau ffitrwydd i gefnogi’ch ffordd o fyw.

Dosbarthiadau

Dosbarthiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd yng nghanolfannau Plas y Parc a Thalybont.

Gwasanaethau

Gwasanaethau

I gael ymgynghoriad ffitrwydd gan ein staff profiadol ac wedi’i hyfforddi’n llawn.

Aelodaeth chwaraeon

Gallwch arbed arian drwy ymuno â'n cynlluniau aelodau platinwm neu aur.