Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon sydd ar gael i’r cyhoedd

racks in conditioning room

Canolfan Ffitrwydd a Sboncen

Yn cynnig amrywiaeth eang o gyfarpar sy'n seiliedig ar ymwrthedd ac amrywiaeth o gyfarpar ymarfer corff cardiofasgwlaidd.

Caeau chwaraeon Prifysgol Caerdydd o'r pafiliwn

Meysydd Chwaraeon

Safle 33 erw o gaeau glaswellt o’r radd flaenaf a chyfleusterau newid sylweddol.

Cyrtiau dan do yn y Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Yn darparu amryw o gyfleusterau chwaraeon awyr agored o dan llifoleuadau ac yn cynnal gweithgareddau chwaraeon dan do.

Fitness facilities at Studio 49

Canolfan Cryfder a Chyflyru

Wedi’i chynllunio i ddarparu cyfleusterau i fabolgampwyr o’r radd flaenaf i gynyddu eu potensial hyd yr eithaf a’u rhoi hwy ar y blaen.