Ewch i’r prif gynnwys

Chwaraeon

Mae ein holl ganolfannau chwaraeon a gweithgareddau ar gael i’r cyhoedd ac i fusnesau eu llogi.

Yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae ein cyfleusterau bellach ar agor er mwyn i chi archebu lle. Ar gyfer ymholiadau archebu ac oriau agor, cysylltwch â'r cyfleuster perthnasol.

Cymerwch ran mewn chwaraeon elît a hamdden ochr yn ochr â’ch astudiaethau, gyda thros 60 o glybiau a phedair canolfan chwaraeon ymroddedig ar y campws.

Ymunwch cyn i chi gyrraedd Prifysgol Caerdydd a dechreuwch ymarfer a gwneud ffrindiau newydd yn syth.

I gael mynediad i amrywiaeth o weithgareddau dan do ac awyr agored ar draws y pedair ganolfan y Brifysgol.

Mae ein rhaglenni canolfannau datblygu ieuenctid yn darparu mynediad unigryw i ymarferion a hyfforddiant o ansawdd o fewn llwybrau datblygu chwaraewyr.

Rydym yn cynnal amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd cyffrous yn Stiwdio 49.

Lawrlwythwch yr ap am ffordd newydd sbon o ymgolli mewn chwaraeon a ffitrwydd.