Ewch i’r prif gynnwys

Chwaraeon

Mae ein holl ganolfannau a gweithgareddau chwaraeon ar gael i’r cyhoedd ac i fusnesau.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Chwaraeon Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd

Cymerwch ran mewn chwaraeon elît a hamdden ochr yn ochr â’ch astudiaethau, gyda thros 60 o glybiau a phedair canolfan chwaraeon ymroddedig ar y campws.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Aelodaeth Chwaraeon Myfyrwyr

Ymunwch cyn i chi gyrraedd Prifysgol Caerdydd a dechreuwch ymarfer a gwneud ffrindiau newydd yn syth.

I gael mynediad i amrywiaeth o weithgareddau dan do ac awyr agored ar draws y pedair ganolfan y Brifysgol.

Mae ein rhaglen yn darparu mynediad i hyfforddiant o ansawdd o fewn llwybr datblygiad chwaraewyr.

Rydym yn cynnal amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd yng nghanolfannau Plas y Parc a Thalybont.