Ewch i’r prif gynnwys

Chwaraeon

Mae ein holl ganolfannau chwaraeon a gweithgareddau ar gael i’r cyhoedd ac i fusnesau eu llogi.

Oherwydd y datblygiadau parhaus ynghylch y Coronafeirws, bydd pob un o'n cyfleusterau chwaraeon (y Pentref Hyfforddiant Chwaraeon, Caeau Chwaraeon, Stiwdio 49 a'r Ganolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol) ar gau o 17:00 ar ddydd Mawrth 17 Mawrth 2020 am gyfnod amhenodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw ddatblygiadau ar ein cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan pan eu bod nhw ar gael.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Chwaraeon Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd

Cymerwch ran mewn chwaraeon elît a hamdden ochr yn ochr â’ch astudiaethau, gyda thros 60 o glybiau a phedair canolfan chwaraeon ymroddedig ar y campws.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Aelodaeth Chwaraeon Myfyrwyr

Ymunwch cyn i chi gyrraedd Prifysgol Caerdydd a dechreuwch ymarfer a gwneud ffrindiau newydd yn syth.

I gael mynediad i amrywiaeth o weithgareddau dan do ac awyr agored ar draws y pedair ganolfan y Brifysgol.

Mae ein rhaglenni canolfannau datblygu ieuenctid yn darparu mynediad unigryw i ymarferion a hyfforddiant o ansawdd o fewn llwybrau datblygu chwaraewyr.

Rydym yn cynnal amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd yng nghanolfannau Plas y Parc a Thalybont.