Ewch i’r prif gynnwys

Chwaraeon

Mae ein holl ganolfannau chwaraeon a gweithgareddau ar gael i’r cyhoedd ac i fusnesau eu llogi.

Yn dilyn diweddariad COVID 19 gan Lywodraeth Cymru ddydd Gwener 31 Gorffennaf, gallwn gadarnhau bod cyfleusterau chwaraeon y Brifysgol wedi ailagor gyda chanllawiau diogelwch ar waith.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n cyfleusterau. Er mwyn lleihau risg COVID-19 a sicrhau diogelwch y defnyddwyr a'r staff, mae CROESO i bawb os ydyn nhw:

  • yn rhydd o symptomau COVID-19
  • yn cadw pellter cymdeithasol
  • yn golchi eu dwylo yn rheolaidd ac yn drylwyr
  • yn glanhau’r holl offer a ddefnyddir cyn ac ar ôl eu defnyddio
  • yn dilyn y canllawiau a'r cyfarwyddyd sy'n cael eu harddangos yn y cyfleuster ac a ddarperir gan staff
  • ymgymryd â gweithgareddau fel yr amlinellwyd gan Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol pob camp

    Gofynnwn i'r aelodau hynny sy'n dymuno defnyddio'r campfeydd ffitrwydd ffonio ymlaen llaw ar 029 2087 4675 i gadw sesiwn 50 munud. Gellir cadw lle ar yr awr. Bydd mynediad yn cael ei reoli i gadw pellter cymdeithasol. Sylwch na fydd ystafelloedd newid a chawodydd ar gael wrth i ni ailagor yn unol â chanllawiau COVID felly cyrhaeddwch y gampfa / gêm yn barod.

Cymerwch ran mewn chwaraeon elît a hamdden ochr yn ochr â’ch astudiaethau, gyda thros 60 o glybiau a phedair canolfan chwaraeon ymroddedig ar y campws.

Ymunwch cyn i chi gyrraedd Prifysgol Caerdydd a dechreuwch ymarfer a gwneud ffrindiau newydd yn syth.

I gael mynediad i amrywiaeth o weithgareddau dan do ac awyr agored ar draws y pedair ganolfan y Brifysgol.

Mae ein rhaglenni canolfannau datblygu ieuenctid yn darparu mynediad unigryw i ymarferion a hyfforddiant o ansawdd o fewn llwybrau datblygu chwaraewyr.

Rydym yn cynnal amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd yng nghanolfannau Plas y Parc a Thalybont.