Ewch i’r prif gynnwys

Troseddu

Memoir of Elizabeth Kenning, with extracts from her remains. Liverpool Female Penitentiary. Ladies' Committee. Liverpool: D. Marples, 1829
Memoir of Elizabeth Kenning, with extracts from her remains. Liverpool Female Penitentiary. Ladies' Committee. Liverpool: D. Marples, 1829

Mae'r baledi Cymraeg yn cofnodi achosion hanesyddol menywod fel dioddefwyr troseddau a throseddwyr.

Mae'r disgrifiadau yn y rhestr isod yn eu hiaith wreiddiol:

Cân newydd yn rhoddi hanes y modd y darfu Mary Perkins lofruddio plentyn ei merch ar nos ei enedigaeth, yn mhlwyf Barton, swydd Stafford, yn nghyd a'r diwedd truenus a ddaeth iddi, trwy foddi ei hun yn yr yr afon. s.l.: s.n., n.d. WG35.2.5992

Cân newydd yn gosod allan y modd dychrynllyd a darfu i Mary Fenton lofruddio plentyn ei merch: ar nos ei enedigaeth, sef yr 22 o Chwefror diweddaf; yn mhlwyf St. Michael, Swydd Lancaster, a'r diwedd truenus ddaeth iddi ei hunan, trwy foddi yn yr afon yr un noswaith. s.l.: s.n., 18 -? WG35.2.6413(Sal)(1)

Dienyddiad Mary Ashford yn Exeter, Mai y 3ydd, 1866, am wenwyno ei gŵr: ei chyfaddediad ei hun, [gan] Hoelionydd Pontseny. Hoelionydd Pontseny. s.l.: s.n., ca.1866? WG35.2.4778

Evans, John. General redemption the only proper basis of general benevolence: a letter, addressed to Robert Hawker, D.D., Vicar of Charles, Plymouth: suggested by his defence of the London Female Penitentiary, recently established in the vicinity of Islington. London: printed by Whittingham, 1809.  WG37(1809)

Evans, John. Cân alarus am lofruddiaeth dybiedig Ruth Jones: yr hon a gafwyd ar brydnawn Sabboth, Awst 10, mewn llyn o ddwfr, gerllaw Blaencwm, yn Mhlwyf Cilrhedyn, sir Gaerfyrddin; a phob arwyddion ei bod wedi ei llofruddio. Caerfyrddin: J. T. Jones, pr. between 1840 and 1852. WG35.2.1501

Harris, Thomas. Cân alarus: yn rhoddi hanes am ferch yr hon a laddodd bedwar plentyn, trwy gytundeb ei Mam, sef Anna Johnson, a Martha Johnson, pa rai a gafodd ddioddef, 18 o Awst, 1818, yn 26 Mlwydd Oed, er rhybudd i bawb, yn Nhref Caerloyw; cenir ar Fryniau yr Iwerddon. Merthyr: Williams, pr. 1818? WG35.2.3867(Sal)

Jones, David. Cân newydd yn rhoddi hanes y diwedd truenus a ddaeth i Mary Griffiths, merch o'i genedigaeth o Sir Benfro. s.l.: s.n., 1858? WG35.2.7397

Kenning, Elizabeth. Memoir of Elizabeth Kenning, with extracts from her remains. Liverpool Female Penitentiary. Ladies' Committee. Liverpool: D. Marples, 1829. WG36.2.1330

Toriadau papur newydd am ladrad ar y ffordd fawr gan ddwy fenyw: Annibyniaeth: sef, Sylwadau ar ba beth ydyw annibyniaeth, rhagoroldeb y trefniant Annibynol, y niwaid o gamarfer Annibyniaeth, yr Undeb Cynulleidfaol, &c William Williams Caledfryn, 1801-1869. Caernarfon: Argraffwyd gan James Rees, 1842. WG37(1842)

Thomas, James. Cân newydd er coffadwriaeth am ferch i ffarmwr enwog o King's Court plwyf Headland yn swydd Gaerwrangon: yr hon a gafodd ei dwyn i fynu dan ofal ei rhieni tirion heb na chosp na cherydd oblegid mai hi oedd yr ieuenga ond ar ddeg o blant. Caerfyrddin: J.T. Jones, arg. between 1840 and 1852. WG35.2.1443

Williams, Richard (Dic Dywyll), Cân newydd, yn rhoddi hanes am Jane Francis: yr hon a ddihenyddiwyd yn Nhref Reading, Berkshire, ar ddydd Sadwrn, Mawrth y pedwerydd, am lofruddio dau o blant ei merch, sef Ann Francis, ar nos Wener y 10fed o fis Chwefror diweddaf; cenir ar "Bryniau'r Iwerddon". Abertawy: E. Griffiths, pr. 18- ? WG35.2.412

Adnoddau digidol: effemera John Johnson 18g-20g

Mae'r adnoddau yn cynnwys miloedd o eitemau o gasgliad effemera argraffedig John Johnson, yn cynnwys mewnweliadau unigryw i natur cyfnewidiol bywyd bob dydd yng Nghymru yn yr 18g, 19g a dechrau'r 20g. Mae categorïau'n cynnwys:

  • Adloniant yr 19g
  • Y Fasnach Lyfrau
  • Argraffiadau poblogaidd
  • Troseddau, Llofruddiaethau a Dienyddiadau
  • Hysbysebion

Mae'r adnodd hwn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer astudio menywod a throsedd, oherwydd gellid chwilio am enw'r dioddefwr, enw'r torseddwr a natur y drosedd.