Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau menywod

Canllaw i ffynonellau'r archif a'r llyfrgell ar hanes menywod o'r 15fed ganrif hyd at yr 20fed ganrif.

Mae'r ffynonellau'n cynnwys bywgraffiadau, papurau newydd, dyddiaduron, llenyddiaeth plant, llawlyfrau ymddygiad a chyfnodolion ffasiwn.

Pynciau

Llyfryddiaethau a gweithiau cyfeiriadol

Amrywiaeth o ffynonellau eilaidd ar hanes menywod ac ysgrifau menywod ym Mhrydain.

Bywgraffiadau

Cyfrifon bywydau menywod nodedig rhwng yr 17eg-20fed ganrif.

Llawlyfrau ymddygiad, moesau a chyngor

Enghreifftiau o lawlyfrau cyngor ac ymddygiad menywod rhwng yr 17eg-19eg ganrif.

Troseddu

Menywod fel dioddefwyr a throseddwyr mewn llyfrau, dalenni a baledi rhwng y 18fed-20fed ganrif.

Dyddiaduron a hunangofiannau

Atgofion, dyddiaduron a llyfrau cyffredin, o'r 17eg-20fed ganrif

Addysg

Ffynonellau sy'n ymwneud ag athrawon benywaidd ac addysg menywod, o'r 19eg-20fed ganrif.

Iechyd a meddygaeth

Gwaith ar iechyd a thriniaeth feddygol i fenywod, 16eg-20fed ganrif.

Materion rhyngwladol

Amrywiaeth o ddeunydd sy'n ymwneud â bywydau menywod ledled y byd, 19eg-20fed ganrif.

Cyfnodolion a chylchgronau

Cyfnodolion a chylchgronau menywod rhwng yr 17eg-20fed ganrif.

Llenyddiaeth a newyddiaduraeth

Gweithiau llenyddol gan nofelwyr a newyddiadurwyr benywaidd, 18fed-20fed ganrif.

Gwleidyddiaeth, y bleidlais a'r mudiad llafur

Papurau gwleidyddol ar faterion menywod, 19eg-20fed ganrif.

Teithio

Llyfrau a phapurau gan deithwyr benywaidd, 17eg-20fed ganrif.

Cymdeithasau i fenywod

Ffynonellau o'r 19g-20g yn ymwneud â chymdeithasau menywod.