Ewch i’r prif gynnwys

Archif Canolfan Cochrane y DU

Cofnodion y Canolfan Cochrane, am ofal iechyd yn seiliedig ar dystiolaeth yn y DU.

Archif Canolfan Cochrane y DU

Cofnodion y Canolfan Cochrane, am ofal iechyd yn seiliedig ar dystiolaeth yn y DU.

Porwch y catalog ar-lein.

Wedi'i sefydlu yn 1992, mae'r 'Cochrane Collaboration' yn sefydliad rhyngwladol, annibynnol, nad yw’n gwneud elw o dros 28,000 o gyfranogwyr o dros 100 o wledydd. Maent oll wedi ymrwymo i gynhyrchu crynodebau cywir a chyfredol o ganlyniadau ymchwil dibynadwy am effeithiau gofal iechyd.

Mae'r cyfranogwyr yn cydweithio i gynhyrchu adolygiadau systematig o ymyriadau gofal iechyd, a adnabyddir fel Adolygiadau Cochrane, a gyhoeddir ar-lein yn Llyfrgell Cochrane. Nod Adolygiadau Cochrane yw helpu darparwyr, ymarferwyr a chleifion i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth am ofal iechyd.

Mae’r archif wedi’i rannu i gofnodion sy'n eiddo i bedair adran o Gydweithrediad Cochrane:

  1. Grwpiau Adolygiad Cydweithredol, sy’n paratoi, cynnal a diweddaru Adolygiadau Systematig Cochrane,
  2. Grwpiau Dulliau, sy’n fframio a gwella’r fethodoleg ar gyfer cynnal Adolygiad Systematig.
  3. Canolfannau Rhyngwladol Cochrane,
  4. Gweinyddol.

Dyma adnodd angenrheidiol ar gyfer astudio hanes gofal iechyd ar sail tystiolaeth yn y DU. Mae papurau personol sefydlwr y Cydweithrediad Cochrane, a Chyfarwyddwr y Ganolfan Cochrane yn y DU, Syr Iain Chalmers, yn cael eu cadw yng Nghasgliadau Arbennig ac Archifau yn ogystal.

Cyn belled â phosib, mae'r drefn archifau yn unol â'r system ffeilio wreiddiol, fel y derbyniwyd hi gan Swyddfa Cydweithrediad Cochrane Rhydychen. Mae teitlau'r ffeiliau yn y modd y cofnodir hwy ar ffolderi'r ffeiliau gwreiddiol.

Mae papurau eraill yn gysylltiedig ag epidemioleg, gweler Archif Syr Iain Chalmers ac Archif John Pemberton. Mae Papurau Ysgrifenyddiaeth Cochrane, Miles Irving, Walter Holland, Fiona Godlee, Muir Gray, David Bainton, Bill Miall, Miranda Mugford a Peter Armitage, heb eu catalogio. Mae Papurau ar gyfer Archie Cochrane a Austin Bradford Hill yn cael eu cadw yn Llyfrgell Archie Cochrane, Llandochau.

About this collection

Collection type: Archive

Dates: Late 20 century

Size: 40 bocs, 11 metr

Formats: Archives

Subjects: Medicine and science

Contact Us

Our professional team is here to help you to make the most out of our collections.