Ewch i’r prif gynnwys

UCAC Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Dogfennau a chyhoeddiadau swyddogol yr Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru.

UCAC Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Dogfennau a chyhoeddiadau swyddogol yr Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru.

Porwch y catalog ar-lein.

UCAC (Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru) oedd yr undeb llafur cyntaf yng Nghymru a sefydlwyd i wasanaethu anghenion athrawon cyfrwng Cymraeg. Mae'r dogfennau'n ymwneud â'r gynhadledd flynyddol, y Weithrediaeth Cenedlaethol, canghennau daearyddol ac adrannau (trysorydd, cyfreithiol, cyhoeddiadau, colegau, panel iaith, cymorth, cronfa salwch, cronfa ymladd, gweledol-glywedol a Chymdeithas y Prifathrawon).

Mae'r archif yn adnodd gwerthfawr ar gyfer astudio'r iaith Gymraeg a'i diwylliant yn y 20g a rôl UCAC yn yr ymgyrch i ennill statws cyfreithiol i'r iaith. Mae rhan arloesol yr undeb fel corff cenedlaethol Cymru yn golygu bod yr archif yn ffynhonnell bwysig ar gyfer ei datblygiad gwleiddyddol yn ystod y cyfnod. Yn ogystal mae'n adlewyrchu datblygiadau amlwg fel twf cenedlaetholdeb, sefydlu'r Swyddfa Gymreig a swydd ysgrifennydd Gwladol Cymru , a'r newidiadau mawr a ddaeth yn sgil aildrefnu llywodraethau lleol. Addysg yng Nghymru yw prif bwnc papurau'r undeb; o ysgolion meithrin i addysg i oedolion.

About this collection

Collection type: Archive

Dates: Early 20 century, Late 20 century

Size: 117 bocs; 37.5 metr

Notes: Mae caffaeliadau diweddar heb eu catalogio.

Formats: Archives

Subjects: Politics, Literature and journalism, History, Society and law

Contact Us

Our professional team is here to help you to make the most out of our collections.