Ewch i’r prif gynnwys

Archif Syr Iain Chalmers

Archif bersonol sylfaenydd Cydweithrediad Cochrane, a chynigydd blaenllaw mewn gofal iechyd ar sail tystiolaeth.

Archif Syr Iain Chalmers

Archif bersonol sylfaenydd Cydweithrediad Cochrane, a chefnogwr blaenllaw gofal iechyd ar sail tystiolaeth.

Porwch y catalog ar-lein.

Adnodd angenrheidiol ar gyfer astudio hanes gofal iechyd ar sail tystiolaeth yn y DU. Mae’r papurau personol yn gysylltiedig â:

  • phresenoldeb Iain Chalmers mewn grwpiau astudio
  • cynadleddau a symposia
  • gwasanaeth i bwyllgorau
  • fforymau
  • Partïon gweithio
  • Grwpiau llywio a grwpiau cynghori
  • dyletswyddau addysgu ac arholi mewn addysg uwch
  • adolygiadau annibynnol a chyfeirnodau
  • aelodaethau rhwydweithiau proffesiynol

I weld papurau eraill yn gysylltiedig ag epidemioleg, ewch i Archif  Canolfan Cochrane y DU ac Archif John Pemberton.

Mae Papurau Ysgrifenyddiaeth Cochrane, Miles Irving, Walter Holland, Fiona Godlee, Muir Gray, David Bainton, Bill Miall, Miranda Mugfor a Peter Armitage, heb eu catalogio. Mae Papurau Archie Cochrane ac Austin Bradford Hill yn cael eu cadw yn Llyfrgell Archie Cochrane, Llandochau.

About this collection

Collection type: Archive

Dates: Late 20 century

Size: 43 bocs, 7.5 metr

Formats: Archives

Subjects: Medicine and science

Contact Us

Our professional team is here to help you to make the most out of our collections.