Ewch i’r prif gynnwys

Archif John Pemberton

Archif proffesiynol a phersonol yr Athro John Pemberton, epidemiolegydd.

Archif John Pemberton

Roedd yr Athro John Pemberton (1912-2010) yn epidemiolegydd yn gweithio ym maes meddygaeth cymdeithasol ac ataliol, ac yn lledaenu ei ymchwil yn rhyngwladol.

Porwch y catalog ar-lein.

Mae ei archif wedi’i rannu i’w fywyd personol a phroffesiynol. Mae ei bapurau proffesiynol wedi’u categoreiddio fel y ganlyn:

 • Addysg
 • Apwyntiadau
 • Nodiadau
 • Teithio
 • Cyfweliadau
 • Gweithiau Cyhoeddedig
 • Gohebiaeth gyda Phrifysgol Bryste
 • Maeth
 • Flax Byssinosis
 • Arolwg Boyd Orr o Blant ym Mhrydain
 • 1937-39
 • Gohebiaeth gyda Phrifysgol y Frenhines Belfast
 • Hanes y Gymdeithas ar gyfer Meddygaeth Gymdeithasol
 • Cymdeithas Epidemolegol Ryngwladol
 • Cyfarfodydd Meddygaeth Gymdeithasol Iwerddon
 • William Pickles
 • EEC Pwyllgor Gweithredu Unol ar Epidemioleg (COMAC-EPID)
 • Amrywiol

Mae ei bapurau personol wedi’u categoreiddio fel y ganlyn:

 • Teulu
 • Gohebiaeth bersonol
 • Gwleidyddiaeth
 • Celfyddydau
 • Llenyddiaeth
 • Cofebau
 • Amrywiol

Bydd yr archif o ddiddordeb i ymchwilwyr amodau cymdeithasol ac iechyd a'r rhai sydd â diddordeb yn niwrnodau cynnar gofal iechyd ar sail tystiolaeth ac epidemioleg. Hefyd o ddiddordeb ceir dyddiaduron ei wraig o’r 1930au o’i phrofiadau fel nyrs yn cymryd rhan yn Arolwg Boyd Orr. Teithiodd Gwen Pemberton yn eang ymysg ardaloedd difreintiedig yn y DU fel rhan o astudiaeth oedd yn cysylltu ansawdd deiet i incwm teuluol ac i iechyd plant yn byw yn y cartref.

Roedd John Pemberton y teimlo bod y dyddiaduron yn gofnodion pwysig, a gwnaeth sawl ymgais i gael y dyddiaduron wedi’u cyhoeddi. O fewn papurau personol John Pemberton mae yna ddyddiadur profedigaeth, a ysgrifennwyd ar ôl marwolaeth Gwen, a all fod o ddiddordeb i ymchwilwyr y Gwyddorau Gymdeithasol.

Ar gyfer papurau eraill yn gysylltiedig i epidemioleg, gweler yr Archif Canolfan Cochrane y DU, ac Archif Syr Iain Chalmers. Mae papurau ysgrifenyddiaeth Cochrane, Miles Irving, Walter Holland, Fiona Godlee, Muir Graym David Bainton, Bill Miall, Adrian Grant, Miranda Mugford a Peter Armitage, heb eu catagoleiddio. Mae papurau Archie Cochrane a Austin Bradford Hill hefyd ar gael yn Llyfrgell Archie Cochrane, Llandochau.

About this collection

Collection type: Archive

Dates: Early 20 century, Late 20 century

Size: Dau focs, 1 metr

Formats: Archives

Subjects: Politics, Medicine and science, History, Society and law

Contact Us

Our professional team is here to help you to make the most out of our collections.