Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrau Prin Caerdydd

Casgliad hynod o gyfoethog ac amrywiol â dros 14,000 o lyfrau yn amrywio o incunabula y 15fed ganrif i lyfrau print mân yr 20fed ganrif.

Llyfrau Prin Caerdydd

Llyfrau o'r Ffolios Saesneg Cynnar.

Casgliad hynod o gyfoethog ac amrywiol â dros 14,000 o lyfrau yn amrywio o incunabula y 15fed ganrif i lyfrau print mân yr 20fed ganrif.

Oherwydd o'i ddyheadau i ddod yn gartref i lyfrgell genedlaethol i Gymru, o’r 19eg ganrif ymlaen, gwnaeth Cyngor Dinas Caerdydd greu casgliad nodedig o lyfrau yn ei Lyfrgell Ganolog. Mae Llyfrau Prin Caerdydd yn cynrychioli canolbwynt o lyfrau prin Saesneg a Chyfandirol yn y casgliad hwnnw. Cafodd Prifysgol Caerdydd y casgliad gan Gyngor Dinas Caerdydd yn 2010, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a’r Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, sydd (fel Prifysgol Caerdydd a Chyngor Dinas Caerdydd) yn adnabod eu harwyddocâd fel casgliad cenedlaethol a’r angen i’w gwarchod a hybu ei ddefnydd gan ysgolheigion a’r cyhoedd.

Ymysg cryfderau’r casgliad yw’r

  • 180 incunabula;
  • gweithiau modern cynnar Saesneg a Chyfandirol o’r Dadeni a’r Diwygiad;
  • tua 500 o Feiblau
  • casgliad o safon ryngwladol o ddramâu’r Adferiad, gan gynnwys set o argraffiadau Shakespeare o’r 17eg ganrif sydd yn hynod o brin;
  • casgliad atlasau nodedig
  • eitemau arwyddocaol ar hanes naturiol, topograffeg a theithio;
  • casgliad o arwyddocâd rhyngwladol o lyfrau gan weisg preifat Prydeinig yn gweithredu rhwng yr 19eg a’r 20fed ganrif
  • argraffiadau cyfyngedig a rhwymiadau cain

Mae llinyn cyfoethog o ddeunydd darluniadol yn rhedeg drwy’r casgliad gyfan.

Mae’r casgliad yn cael ei catalogio ac ar gael drwy LibrarySearch. Mae nifer o lyfrau yn cynnwys cyfrolau llyfrau ac arysgrifiadau gan berchnogion blaenorol, gan gynnwys John Dee, Isaac Newton a William Morris, yn ogystal ag ymylnodau o arwyddocâd hanesyddol, sydd wedi nodi yng nghofnodion y catalog.

About this collection

Collection type: Print

Dates: Pre 1600, 17 century, 18 century, 19 century, Early 20 century

Size: c. 14,000 o eitemau

Formats: Books

Subjects: Religion, Literature and journalism, Art and music, Medicine and science, Travel, History, Society and law

Contact Us

Our professional team is here to help you to make the most out of our collections.