Ewch i’r prif gynnwys

Archif Barbier

Llythyron a lluniau gan y Teulu Ffrengig-Brydeinig Barbier, gyda nifer o’r llythyron a lluniau yn gysylltiedig â’u profiad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Archif Barbier

Cerdyn post a anfonwyd i Paul Barbier (1846-1921)
Cerdyn post a anfonwyd i Paul Barbier (1846-1921)

Mae archif Barbier yn gasgliad helaeth o lythyrau, lluniau a ffurfiau eraill o femrobilia yn gysylltiedig â theulu Barbier, teulu o’r cyfnod Fictorianaidd gyda hunaniaeth Ffrenig-Brydeinig oedd yn byw yng Nghaerdydd. Roedd Paul E E Barbier o linach Ffrengig yn Feistr Ieithoedd a Llenyddiaeth Fodern ac yn Ysgol Gramadeg Manceinion, cyn dod yn un o’r darlithwyr cyntaf yn yr Iaith a Llenyddiaeth Ffrangeg yng Ngholeg Prifysgol De Cymru (a adnabyddir fel Prifysgol Caerdydd heddiw). Roedd Paul E E Barbier yn ffigwr nodweddiadol yng Nghaerdydd ar y pryd, gyda’i enw a’i waith yn ymddangos yn rheolaidd mewn papurau newydd a chyhoeddiadau adnabyddus, sydd i’w weld drwy’r archif. Yn 1906, cydsefydlodd ‘the Société Franco-Britannique de Cardiff’, cymdeithas i hyrwyddo ‘cysylltiadau cyfeillgar a chyd-ddealltwriaeth rhwng pobl Ffrainc a Phrydain Fawr’. Yn 1872, priododd Euphémie Bornet’ a anwyd yn y Swistir ac roedd ganddo berthynas agos gyda gweddill o deulu Bornet oedd yn gwneud teithiau rheolaidd i Gaerdydd.

Cafodd y cwpwl wyth o blant, a anfonwyd pedwar ohonynt, yn ogystal â’u brawd yng nghyfraith, i Ffrainc yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae llawer o’r archif yn adrodd profiad teulu Barbier yn ystor y Rhyfel Byd Cyntaf drwy lythyron a ffyrdd eraill o ohebu. Fel ei dad, roedd y mab hynaf, Paul E A Barbier yn ieithydd brwd. Ar ôl cael ei fagu yng Nghaerdydd, cymerodd ddiddordeb yn yr Iaith Gymraeg ac yn hwyrach cyhoeddodd weithiau fel ‘The Age of Owain Gwynedd. An attempt at a connected account of the history of Wales from December 1135 to November 1170’ yn ymroddedig i’w dad. Ar ôl astudio yng Ngholeg Prifysgol De Cymru, dysgodd Paul E A Barbier Ffrangeg yn Ysgol Gramadeg Gainsborough cyn cael ei benodi yn Athro mewn Ffrangeg ym Mhrifysgol Leeds. Roedd yn cael ei weld fel athro ysbrydoledig ac ieithydd ardderchog, yn dychwelyd i Leeds ar ôl ei wasanaeth cenedlaethol lle arhosodd tan ei ymddeoliad yn 1938.

About this collection

Collection type: Archive

Dates: 19 century, Early 20 century

Size: 6 metr

Formats: Archives

Subjects: Travel, History, Society and law

Contact Us

Our professional team is here to help you to make the most out of our collections.