Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaethau diwydiannol

Helpwch i sicrhau bod y graddedigion rydym yn eu cynhyrchu'n bodloni anghenion y byd diwydiant.

Rydym wrthi'n chwilio am bartneriaid diwydiannol i'n helpu i lunio'r fenter newydd gyffrous hon. Mae blwyddyn beilot ar waith ar hyn o bryd ac rydym yn chwilio am gynrychiolwyr o fyd diwydiant a fyddai'n barod i'n helpu i werthuso canlyniadau'r flwyddyn beilot ac i'n helpu i lunio dyfodol yr Academi Meddalwedd.

Ar ôl sefydlu'r cwrs, rhagwelir y bydd amryw o gyfleoedd i bartneriaid diwydiannol gan gynnwys:

  • darparu prosiectau er mwyn i fyfyrwyr ddatblygu a chaffael sgiliau
  • mentora myfyrwyr wyneb yn wyneb ac o bell
  • cyflwyno seminarau neu sesiynau sgiliau gwadd
  • cynnig lleoliadau haf i fyfyrwyr
  • cyfleoedd i noddi a chynnig bwrsariaethau i fyfyrwyr / noddi gwobr / cymhelliant i fyfyrwyr
  • helpu gyda marchnata a chyhoeddusrwydd

I gael gwybod rhagor am sut gallwch fod yn rhan o'r cyfle cyffrous hwn, cysylltwch â:

We were keen to get a new, eager bunch of developers working with iBeacons. We were interested in how they saw beacons enhancing apps and bringing another dimension to the user experience. Having 25 new pairs of eyes working with a new technology and giving their feedback was important to us. Experiencing that energy and seeing the projects develop was a real pleasure.

David Pugh, Systems Engineering Manager, GCell

Industry partners

We work with a variety of companies including:

To find out more about how to get involved in this exciting opportunity please contact:

Group working on laptops

Matthew Turner

Project Manager (Software Academy)

Email:
turnerm1@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 0321