Ewch i’r prif gynnwys

Ein lleoliad

Mae ein hamgylchedd dechrau busnes bywiog yn cynnwys datrysiadau technoleg arloesol a digonedd o ofodau cydweithio er mwyn ysbrydoli gwaith tîm a chreadigrwydd.

Rydyn ni wedi ein lleoli yng Ngorsaf Gwybodaeth Casnewydd yn seiliedig ar argymhellion gweithgor a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd buddsoddiad Prifysgol Caerdydd yn yr ardal yn helpu i adfywio economi Casnewydd ac yn darparu llif o beirianwyr meddalwedd medrus yng Nghymru.

Teithio yma

Ar y trên

Rydyn ni wedi ein lleoli ger gorsaf drenau Casnewydd. Rydyn ni’n annog myfyrwyr ac ymwelwyr i ddefnyddio trenau o Gaerdydd i Gasnewydd. Mae trenau’n mynd yn gyson o Gaerdydd Canolog bob 10-15 munud. Tua 15 munud yw hyd y daith ar y trên fel arfer.

Mae bwrsariaeth teithio ar gael i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr.

Mewn car

Maes Parcio NCP ar y Stryd Fawryw’r maes parcio agosaf. Cewch fynediad i’r maes parcio hwn oddi ar gylchfan Old Green. Mae’n rhaid talu i barcio yma ac mae opsiynau tocyn tymor/diwrnod rhad ar gael. Mae meysydd parcio eraill ar gael yn y cyffiniau hefyd.

Bwrsariaethau teithio i fyfyrwyr

Rydyn ni’n rhoi bwrsariaethau teithio i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n gywerth â thocyn tymor rheilffyrdd rhwng Cathays (sy’n agos at y rhan fwyaf o lety myfyrwyr) a gorsafoedd Casnewydd. Pe byddech yn tynnu’n ôl yn ystod rhan o’r flwyddyn, byddai’n rhaid i chi ad-dalu’r fwrsariaeth ar sail pro-rata.

Llety i fyfyrwyr

Mae yna neuaddau preswyl preifat a llety preifat ar gael yng Nghasnewydd, ond nid Prifysgol Caerdydd sy’n berchen ar y rhain. Byddem yn eich annog i fyw mewn neuadd breswyl (preifat neu sy’n eiddo i’r Brifysgol) yng Nghaerdydd er mwyn i chi gael bod yn agos at amrywiaeth eang ogyfleusterau myfyrwyr.

Swyddfa Preswylfeydd