Ewch i’r prif gynnwys

Profi am y coronafeirws (COVID-19)

Mae ein Gwasanaeth Sgrinio ar gyfer y coronafeirws (COVID-19) yn un o nifer o fesurau amddiffynnol y mae’r Brifysgol yn eu rhoi ar waith i wneud yn siŵr bod ein campws yn parhau’n ddiogel ac yn foddhaus i bawb.

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw bod yn wyliadwrus am nifer yr achosion o'r coronafeirws (COVID-19) yng Nghaerdydd. I’r strategaeth hon, mae ein penderfyniad i gynnig rhaglen sgrinio parhaus am y coronafeirws, gan brofi ein holl fyfyrwyr a staff sy’n asymptomatig yn hanfodol. Mae asymptomatig yn golygu nad ydych yn dangos unrhyw arwyddion neu symptomau o’r feirws.

Caiff yr holl fyfyrwyr a staff sy’n asymptomatig y cyfle i gymryd prawf poer ychydig cyn cyrraedd y campws. Byddwch yn cael gwahoddiad drwy ebost i un o'n canolfannau profi ar gampws Cathays neu'r Mynydd Bychan. Mae'r prawf yn ddiogel iawn ac ni ddylech boeni amdano. Byddwn yn eich arwain drwy'r broses a bydd staff penodol ar gael i ateb unrhyw gwestiynau fydd gennych.

Mae'r prawf yn rhad ac am ddim ac yn ddiogel iawn felly does dim angen i chi boeni. Byddwn yn eich tywys drwy'r broses cyn i chi gyrraedd y ganolfan profi a bydd staff yno i ateb eich cwestiynau. Byddem yn argymell i chi drefnu apwyntiad cyn gynted â phosibl.

Gwirfoddol yw cymryd prawf coronafeirws (COVID-19). Fodd bynnag, byddem ni’n argymell yn gryf bod pawb yn cymryd rhan ac yn helpu i ddiogelu ein cymuned. Po fwya’r ymgysylltiad geenych chi, mwya’r effaith y bydd y gwasanaeth profi yn ei chael i gadw ni i gyd yn ddiogel.

Os byddwch yn profi'n bositif am y coronafeirws (COVID-19)

Os bydd unrhyw fyfyriwr neu aelod o staff yn profi'n bositif, bydd angen i chi hunanynysu a dilyn canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru. Os ydych yn byw gyda phobl eraill, rhaid i bob aelod o'r tŷ aros gartref a hunan-ynysu hefyd. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r GIG i roi cefnogaeth ychwanegol os oes angen. Bydd angen i chi a'r rheini sy'n byw gyda chi drefnu prawf i gadarnhau eich canlyniad gyda'r GIG.

Keeping you safe: A guide for students

Your guide to Cardiff University's coronavirus (COVID-19) screening service and steps to keep you safe.