Ewch i’r prif gynnwys

Mynediad at lety diogel

Male student studying in his room

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod gennych le cyfforddus, glân a diogel i fyw.

Bydd llety'r Brifysgol ar agor ac rydym yn asesu’n ofalus sut i weithio gyda darparwyr llety preifat i sicrhau eich iechyd a’ch diogelwch.

Cadw pellter cymdeithasol

Mae ein Tîm Preswyl wedi rhoi mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Bydd angen i’r tîm a’n preswylwyr ddilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth a chydweithio i reoli risg coronafeirws (COVID-19).

Mae cadw pellter cymdeithasol yn golygu y gofynnir i chi gadw pellter cymdeithasol oddi wrth y myfyrwyr hynny nad ydych yn byw gyda nhw.

Hunanynysu yn eich llety

Ni fyddwn yn gofyn i chi gyrraedd yn gynnar er mwyn hunanynysu, felly ni fydd angen i chi dalu am unrhyw lety ychwanegol. Os fydd angen i chi hunanynysu pan fyddwch yn cyrraedd, gallwch wneud hyn yn eich ystafell ac ymuno â’ch astudiaethau o bell.

Cymorth a lles

Bydd ein Tîm Bywyd Preswyl yn eich darparu gyda chymorth lles. Byddant yn cynnig rhaglen gymdeithasu rithwir er mwyn eich helpu i setlo yn eich preswylfeydd a chwrdd â myfyrwyr nad ydych chi'n byw gyda nhw. Bydd ein Tîm Diogewch ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Bydd ein timau Cefnogi a Lles Myfyrwyr yn parhau i roi cymorth i’r holl fyfyrwyr ac i fyfyrwyr sy’n byw yn llety’r Brifysgol.