Ewch i’r prif gynnwys

Profiad campws diogel ar gyfer 2020/21

Rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n dychwelyd i’r campws ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd. Rydym yn gweithio’n galed i roi mesurau amddiffynnol ar waith i sicrhau bod eich amser gyda ni’n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cymysgedd o ddysgu ar y campws a dysgu digidol o ansawdd uchel i’n holl fyfyrwyr yn 2020/21.

Bydd ein llety ar agor. Dysgwch beth rydym ni’n ei wneud i sicrhau bod gennych le cyfforddus, glân a diogel i fyw.

Rydym wedi cyflwyno nifer o fesurau diogelwch ychwanegol i helpu i leihau risg coronafeirws (COVID-19) i’r eithaf yn ein cymuned.

Rydym yn addasu ein mannau i fyfyrwyr, ein caffis a’n cyfleusterau chwaraeon yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol fel y gallwch barhau i fwynhau profiadau bywyd campws.

Rydym yn deall y gallai’r amgylchiadau presennol deimlo’n annifyr iawn. Mae gennym dîm Cefnogi a Lles Myfyrwyr penodol i’ch helpu, sut bynnag rydych yn astudio gyda ni.

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr a staff gofleidio ymrwymiad ein Prifysgol i gefnogi ein gilydd a thrin ein gilydd â pharch, moesgarwch ac ystyriaeth.

Mae’r wybodaeth hon yn gywir ar 4 Tachwedd 2020. Fodd bynnag, mae natur y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu y gallai fod angen diwygio’r cynlluniau i gydymffurfio â chanllawiau’r llywodraeth sy’n newid yn y Deyrnas Unedig, Cymru neu yn y sector Addysg Uwch yn benodol.