Ewch i’r prif gynnwys

Units of Assessment

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

UA 1 Meddygaeth Glinigol

Mae ymchwil ym cwmpasu’r sbectrwm trosiadol o fioleg moleciwlaidd a chellog i dreialon clinigol a gwerthuso arloesedd sydd ar waith.

UA 2 Iechyd cyhoeddus, Gwasanaethau Iechyd a Gofal Sylfaenol

Yn bennaf, mae’r Uned yn cynnwys ymchwilwyr sydd wedi’u lleoli yn Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus Cochrane.

UA 3 Proffesiynau Iechyd Perthynol, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth

Mae gan y grwpiau unigryw yn yr unedau ffocws cyffredin o arwain at fudd i iechyd a lles dynol.

UA 4 Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddorau

Nod yr uned hon yw deall ymddygiad ac achosion anhwylderau seiciatrig a niwro-ddirywiol.

UA 5 Gwyddorau Biolegol

Mae’r Gwyddorau Biolegol yng Nghaerdydd yn annog cydweithrediadau rhyngddisgyblaethol ar lefel uchel, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

UA 7 Gwyddorau Systemau’r Ddaear ac Amgylcheddol

Mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr ymhlith y 100 uchaf yn ei faes (Trefn Prifysgolion Byd-eang QS 2013).

UA 8 Cemeg

Rydym yn meithrin dulliau ymchwil rhyngwladol cydweithredol ym maes cemeg.

UA 9 Ffiseg

Mae’r strategaeth ymchwil ar gyfer yr uned yn seiliedig ar sicrhau perfformiad o’r radd flaenaf yn ei bedwar grŵp ymchwil.

UA 10 Gwyddorau Mathemategol

Rydym yn defnyddio rhesymu mathemategol i ddarparu datrysiadau i broblemau’r byd go iawn.

UA 11 Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Mae’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn strwythuro ac yn rheoli ei gweithgarwch ymchwil o amgylch tri grŵp sy’n cynrychioli meysydd craidd cryfder ymchwil yr Ysgol.

UA 14 Peirianneg Sifil ac Adeiladu

Gan weithio gyda phartneriaid diwydiannol a sefydliadau eraill, mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn arwain prosiectau arloesol sydd â nifer o gymwysiadau ymarferol.

UA 15 Peirianneg Gyffredinol

Ein nod yw cael ein cydnabod am ein arloesedd a’n cysylltiadau rhyngwladol dwfn gyda’r diwydiant, sy’n seiliedig ar ymchwil sylfaenol a chymhwysol o’r ansawdd uchaf.

UoA 16A Architecture, Built Environment and Planning - Geography and Planning

Research focuses on the planning, governance and sustainability of cities, regions and rural spaces.

UA 16B Pensaernïaeth, Amgylchedd Adeiledig a Chynllunio - Pensaernïaeth

Strategaeth ymchwil yr Ysgol yw meithrin rhagoriaeth mewn meysydd allweddol yn agenda ymchwil yr amgylchedd adeiledig a phensaernïol.

UoA 17 Geography, Environmental Studies and Archaeology

The department is committed to both the practical and theoretical nature of archaeology and has made significant resource investments to support major fieldwork projects and the detailed scientific analysis of materials (both artefactual and environmental).

UoA 19 Business and Management Studies

Cardiff Business School builds on its strong position as one of the UK’s major social science centres for business and management research.

UoA 20 Law

Our interdisciplinary and collaborative work has fostered international links and provided a rich source of research income.

UoA 21 Politics and International Studies

Our core strengths encompass European politics, comparative devolution, history of political thought and international relations.

UoA 23 Sociology

Sociology at Cardiff is committed to the promotion of public and policy sociology, informed by extensive external collaboration and engagement.

UoA 25 Education

Generating innovative synergies between the disciplines of education, sociology, geography, criminology, social work and social policy.

Uned Asesu 28: Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth

Combining core intellectual humanities scholarship with social science research and policy-oriented work.

UoA 29 English Language & Literature

Making innovative contributions to the health of language and literature in a changing context.

UoA 30 History

Providing a multi-disciplinary environment for research into social and cultural approaches, transnationalism, gender, and historical theory.

UoA 32 Philosophy

Developing clusters of expertise in moral philosophy, political philosophy and the philosophy of mind, including philosophy of psychology.

UoA 33 Theology and Religious Studies

Combining historical and textual-linguistic study of religious traditions and theologies with social-scientific approaches to religion in contemporary societies.

UoA 35 Music, Drama, Dance and Performing Arts

The School of Music is among the largest of the UK’s university music departments, with an international reputation across the three sub-disciplines of composition, performance, and musicology.

UoA 36 Communication, Cultural and Media Studies, Library and Information Management

Our research groups intervene across a range of key contemporary issues and have strong links with practitioners and policy makers.