Ewch i’r prif gynnwys

Psychology

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Research in the School addresses topics ranging from cognition and psychopathology to health, wellbeing and sustainable behaviour.

Our REF submission

UA 4 Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddorau

Nod yr uned hon yw deall ymddygiad ac achosion anhwylderau seiciatrig a niwro-ddirywiol.