Ewch i’r prif gynnwys

Medicine

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Research spans the spectrum from lab investigation to clinical practice, in hospital and community settings.

Our REF submission

UA 1 Meddygaeth Glinigol

Mae ymchwil ym cwmpasu’r sbectrwm trosiadol o fioleg moleciwlaidd a chellog i dreialon clinigol a gwerthuso arloesedd sydd ar waith.

UA 2 Iechyd cyhoeddus, Gwasanaethau Iechyd a Gofal Sylfaenol

Yn bennaf, mae’r Uned yn cynnwys ymchwilwyr sydd wedi’u lleoli yn Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus Cochrane.

UA 3 Proffesiynau Iechyd Perthynol, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth

Mae gan y grwpiau unigryw yn yr unedau ffocws cyffredin o arwain at fudd i iechyd a lles dynol.

UA 4 Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddorau

Nod yr uned hon yw deall ymddygiad ac achosion anhwylderau seiciatrig a niwro-ddirywiol.