Ewch i’r prif gynnwys

Hanes a Theori

Uwchganolbwynt ymchwil y dyniaethau yn Ysgol Pensaerniaeth Cymru.

Gyda hanes a theori bensaernïol yn fan cychwyn, mae ein gwaith yn cynnwys astudiaethau diwylliannol a gweledol, hanes trefol, estheteg, ieithyddiaeth wybyddol, a theori gymdeithasol a gwleidyddol.

Cryfder y grŵp yw ei ymchwil ysgolheigaidd, ei arbenigedd eang, ei bersbectif beirniadol a'i ffocws trefol. Mae ein pynciau ymchwil allweddol yn cynnwys:

 • hanes Chicago
 • defnyddio delweddau gweledol mewn datblygu trefol
 • yr ysblander trefol
 • y symbolaidd
 • contractio
 • effaith bensaernïol
 • perthynas ffurf ofodol a ffurf gymdeithasol.

Rydym i gyd yn ymwneud â rhwydweithiau rhyngwladol ac yn cyfrannu at gynnal ein maes trwy adolygu papurau i gyfnodolion a llawysgrifau i gyhoeddwyr.

Amcanion

Ein nod yw:

 • datblygu ymchwil flaenllaw yn y maes a'i lledaenu trwy lyfrau ac erthyglau cyfnodolion uchel eu safon
 • trefnu digwyddiadau yn y ddisgyblaeth
 • darparu cyd-destun  yn yr Ysgol ar gyfer trafodaethau ar ymchwil hanes a theori gyfredol,

Rydym ni'n cynnal ymchwil ar:

 • hanes Chicago
 • Berlin '68 a phensaernïaeth
 • defnyddio delweddau gweledol mewn datblygu trefol
 • adfeilion a dadfeilio
 • yr ysblander trefol
 • pensaernïaeth a'r symbolaidd
 • contractio
 • effaith bensaernïol
 • pensaernïaeth a Marcsiaeth.

Cyhoeddiadau dethol

Prif ymchwilydd

Dr Tahl Kaminer

Dr Tahl Kaminer

Reader in Architectural History and Theory

Email
kaminert@caerdydd.ac.uk

Staff academaidd

Dr Wesley Aelbrecht

Dr Wesley Aelbrecht

Lecturer in the History and Theory of Architecture

Email
aelbrechtw@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5962
Yr Athro Sarah Lupton

Yr Athro Sarah Lupton

Personal Chair

Email
lupton@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5966
Dr Dimitra Ntzani

Dr Dimitra Ntzani

Senior Lecturer in History and Theory of Architecture

Email
ntzanid@caerdydd.ac.uk
Yr Athro Andrew Roberts

Yr Athro Andrew Roberts

College Dean for Education and Students.

Email
robertsas@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4602

Myfyrwyr Ôl-raddedig

No profile image

Bingyu Liu

Research student

Email
liub11@caerdydd.ac.uk

Jierui Wang

Research student

Email
wangj127@caerdydd.ac.uk

Precision in Architecture, 15 Rhagfyr 2020

Bydd Dr Mhairi McVicar yn cyflwyno ar bennod o'i chyfrol ddiweddar, Precision in Architecture: Certainty, Ambiguity and Deviation (Routledge, 2019) sy'n edrych ar yr ymdrech i sicrhau ansawdd adeiladu ym mhroffesiwn pensaernïaeth o safbwynt uniad nenfwd yng Nghanolfan Campws McCormick Tribune IIT OMA,  Chicago.

'Mae'r pictiwrésg bellach wedi'i dynnu o'r homogenaidd, yr unigol wedi'i ryddhau o'r safonedig', ysgrifennodd Rem Koolhaas yn 2001, pan oedd manyleb saith tudalen yn cael ei datblygu ar gyfer nenfwd bwrdd gwyrdd yng Nghanolfan Campws McCormick Tribune ITT OMA. Roedd defnydd OMA o gynnyrch parod yn ymgadw rhag y gorffeniad safonol o baent, ac yn lle hynny'n dangos y bwrdd gwyrdd anorffenedig ac uniadau a sgriwiau wedi'u llenwi. 'Mae'r gosodiad', dywedodd Cais am Wybodaeth, 'yn groes i argymhellion y gwneuthurwr. Cynghorwch.'

Mewn ymateb, pennodd y tîm y bylchau, dimensiynau, offer a symudiadau llaw ar gyfer gosod pob uniad a sgriw llenwedig, gan newid rolau'r gosodwyr o grefftwyr 'garw' i 'gorffen'.

Gan graffu ar y dogfennau manwl sy'n cyd-fynd ag un manylyn yn nenfwd OMA dros gyfnod o bymtheng mis, mae'r ymchwil yn edrych ar y gofal rhyfeddol a ddefnyddiwyd rhwng y tîm wrth iddynt geisio 'tynnu'r pictiwrésg o'r homogenaidd' wrth wyro o safon.

Seminar Ymchwil H&T, 25 Mehefin 2020

Bydd gennym ddau siaradwr yn rhannu eu gwaith presennol:

Yr Athro Isabelle Doucet -Chalmers: fydd yn cyflwyno papur sydd ar waith, a'n Dr Juliet Davis ni  fydd yn cyflwyno pennod o'i chyfrol arfaethedig sydd hefyd ar y gweill.

Darlith Ymchwil Ysgol Pensaernïaeth Cymru: Edward Denison (UCL)

‘Planetary Modernisms in the Age of the Anthropocene’, 27 Chwefror 2020