Ewch i’r prif gynnwys

Treftadaeth a Chadwraeth

Gan geisio creu pontydd rhwng yr heriau athronyddol a thechnegol beirniadol sy’n gysylltiedig â chadwraeth adeiladau gyfoes, mae ein grŵp yn mynd i’r afael â rôl treftadaeth ddiwylliannol yn y dyfodol fel adnodd diwylliannol cynhwysol sy’n gyrru datblygu cynaliadwy trwy egwyddor “gwneud dim niwed.”

Ein meysydd arbenigedd allweddol yw:

  • Cadwraeth Adeiladau Gynaliadwy
  • Pensaernïaeth gynhenid
  • Prisio treftadaeth a dogfennaeth ddigidol
  • Adfywio trefol dan arweiniad treftadaeth
  • Rheoli dylunio treftadaeth ac ymgysylltu â'r cyhoedd
  • Defnyddio ynni mewn adeiladau hanesyddol
  • Trawsnewidiadau Ynni mewn adeiladau treftadaeth

Amcanion

Mae'r grŵp ymchwil Treftadaeth a Chadwraeth yn adeiladu ar sail arbenigedd sefydledig ei aelodau mewn ymarfer, ymchwil ac eiriolaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys cadwraeth bensaernïol arbenigol mewn theori ac ymarfer, monitro a mesur ynni a chyflwr, dogfennaeth ddigidol a realiti estynedig wedi'i danategu gan hanes a theori bensaernïol, adfywio trefol dan arweiniad treftadaeth, a thrawsnewidiad ynni mewn cyd-destunau treftadaeth. Mae’r canfyddiadau ymchwil yn ymestyn ei gylch gwaith i mewn i bolisi ac arfer, yn genedlaethol a rhyngwladol, mewn maes sydd wedi'i alinio'n agos â Nod Datblygu Cynaliadwy 11.

Arweinwyr grŵp:

Prof. Oriel Prizeman, Magda Sibley

Mae ein hymchwil a ariennir gan UKRI yn cynnwys AHRC, ESPRC ac ESRC. Mae ein haelodau hefyd wedi derbyn cyllid gan Historic England, Historic Environment Scotland, Cadw a'r Vernacular Architecture Group ac wedi cynnal ymgynghoriaeth ar gyfer Historic England, Cadw, UNESCO a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

Mae gan yr MSc Cadwraeth Adeiladau Gynaliadwy gysylltiadau â rhaglenni paralel ym Mhrifysgol Roma Tre, Ysgol Cynllunio a Phensaernïaeth Bhopal a Delhi yn ogystal â Phrifysgol Dechnegol Genedlaethol Athen.

Mae gennym gysylltiadau rhyngwladol sefydledig â'r Ysgol Bensaernïaeth Genedlaethol ym Marrakech, yr Adran Pensaernïaeth a Chynllunio Trefol ym Mhrifysgol Qatar, Corff Anllywodraethol Pensaernïaeth a Datblygu Ffrainc, corff anllywodraethol treftadaeth DRONAH yn Delhi a’r Gymdeithas Technoleg Cadwraeth Ryngwladol yn yr UD. Mae'r cysylltiadau hyn wedi galluogi nifer o ymdrechion ymchwil rhyngwladol.

Harbourview (prosiect a ariennir gan ESRC) 2021-22 PI Oriel Prizeman Co I Dr Elizabeth Shotton, Coleg Prifysgol Dulyn

Bywyd Silff: Ail-ddychmygu dyfodol Llyfrgelloedd Cyhoeddus Carnegie (prosiect a ariennir gan AHRC) 2016-21  PI Oriel Elizabeth Prizeman, Co-I yr Athro Chris Jones COMSCI, Co-I yr Athro Alistair Black Prifysgol Urbana Champaignu gweler: https://carnegielibrariesofbritain.com/

Eco-Hammam: Ymgysylltu rhanddeiliaid allweddol â thechnolegau carbon isel pwrpasol ar gyfer goleuo, gwresogi ac ailgylchu dŵr i gynnal Treftadaeth Forocaidd. (Ariennir gan AHRC) 2020-2021 PI Dr Magda Sibley

Yr Athro CoI Chris Tweed

Gweler ECO-HAMMAM - Rhannwch yr adnoddau, arbedwch y blaned!

Monitro Hygrothermol Paneli Mewnlenwi Amnewid Fframiau Pren. (Prosiect a ariennir gan Historic England) 2018-2021 PI Dr Chris Whitman, yr Athro CoI Oriel Prizeman

Trefi Teml Tamil: Cadwraeth a Chystadleuaeth

(AHRC - prosiect a ariennir gan ICHR) (2018-2021) PI yr Athro Adam Hardy, yr Athro Co-I Oriel Prizeman, Co-I Dr Crispin Branfoot SOAS

Cynnal a chadw cydberthynol, effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd ar gyfer adeiladau traddodiadol yn y DU

(prosiect a ariennir gan Cadw, Historic Scotland, Historic England) 2018-2021

PI yr Athro Oriel Prizeman, RAs: Dr Chris Whitman, Max Lacey Barnacle

BECAMI  Amserlen Amgueddfeydd Cairo Belle Epoque  

(Prosiect a ariennir gan AHRC) 2016-2017 PI Dr Magda Sibley

Gweler Amserlenni Amgueddfeydd Cairo Belle Epoque - مسارات متاحف الزمن الجميل (becami.com)

Dinas Hanesyddol Ajmer-Pushkar: mapio haenau o hanes, defnydd ac ystyr ar gyfer cynllunio a chadwraeth gynaliadwy (Prosiect a ariennir gan AHRC) 2016 PI yr Athro Adam Hardy Co-I yr Athro Oriel Prizeman

Ymddiriedolaeth Indiaidd ar gyfer Datblygu Treftadaeth Wledig Prifysgol GD Goenka ym Mhentref Rakhighari Haryana India (prosiect a ariennir gan Seedcorn Prifysgol Caerdydd) 2016 PI yr Athro Oriel Prizeman

Monitro Hygrothermol Paneli Mewnlenwi Amnewid Fframiau Pren (prosiect a ariennir gan Historic England) 2019-2022 PI Dr Chris Whitman, Co-Is: Yr Athro Oriel Prizeman a'r Athro Pete Walker (Caerfaddon)

Cwmpasu a Diogelu Casgliad Adrian Gibson (Cyllid gan VAG a rhaglen CUROP Prifysgol Caerdydd) 2018-parhaus. PI Dr Chris Whitman. RAs: Theodora Stefan, Sharon Orton, Frank Brandon

Lead researcher

Yr Athro Oriel Prizeman

Yr Athro Oriel Prizeman

Personal Chair

Email
prizemano@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5967

Staff academaidd

Dr Magda Sibley

Dr Magda Sibley

Reader in Architectural History and Theory

Email
sibleym@caerdydd.ac.uk
Dr Christopher Whitman

Dr Christopher Whitman

Senior Lecturer

Email
whitmancj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5893
Yr Athro Oriel Prizeman

Yr Athro Oriel Prizeman

Personal Chair

Email
prizemano@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5967

Myfyrwyr Ôl-raddedig

No profile image

Hadjer Messabih

Research student

Email
messabihh@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7761645573
Bayan El Faouri

Bayan El Faouri

Research student

Email
elfaouribf@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)78 8165 5870
Image of Nilsu Erkul

Nilsu Erkul

Research student

Email
erkuln@caerdydd.ac.uk
No profile image

Xiao Hu

Research student

Email
hux29@caerdydd.ac.uk
No profile image

Fahad Alshiddi

Research student

Email
alshiddif@caerdydd.ac.uk
Hilary Wyatt

Hilary Wyatt

Research student

Email
wyatth1@caerdydd.ac.uk

Fforymau Ymchwil Misol