Ewch i’r prif gynnwys

Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth Ynni, yr Amgylchedd a Phobl

Mae angen i'r amgylchedd adeiledig a'r rhai sy'n ei feddiannu wneud y mwyaf o gyfleoedd sy'n cyfyngu ar effeithiau newid yn yr hinsawdd wrth ddarparu lleoedd diogel ac iach i bobl fyw a gweithio ynddynt.

Mae ansawdd bywyd a lles pawb yn dibynnu ar amgylchedd adeiledig o ansawdd da, o dai i weithleoedd, ysgolion a'r amgylcheddau naturiol o'u cwmpas.

Mae ynni, ei ddefnydd a'r broses o’i gyflenwi yn cael effaith sylweddol ar ofod mewnol, a all ddarparu lleoedd cyfforddus i fyw a gweithio ynddynt, ac allanol, gydag effaith ar newid yn yr hinsawdd ac ansawdd aer. Nod y grŵp YAP yw lleihau'r defnydd o ynni wrth gefnogi systemau ynni priodol i gefnogi amgylchedd, cymdeithas ac economi well.

Amcanion

Nod y Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth Ynni, yr Amgylchedd a Phobl yw gwella cynaliadwyedd yr amgylchedd adeiledig a ffyrdd o fyw pobl sy'n gweithio ar draws graddfeydd amgylchedd adeiledig, o gydrannau i adeiladau, o gymdogaethau i lefel genedlaethol.

Bydd ymchwil yn darparu tystiolaeth o ddylunio a chynllunio hyd at weithredu a gwerthuso perfformiad a dymchwel i sbarduno gwelliannau cynaliadwy hirdymor.

Mae ymchwil Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth YAP wedi bod yn amrywiol iawn ers 2014. Mae pynciau ymchwil yn amrywio o wella cydrannau adeiladau fel ffasadau a systemau gwresogi, cyfuno technolegau i leihau'r defnydd cyffredinol o ynni a datblygu offer a dulliau i gynorthwyo gyda'r broses o wneud penderfyniadau, i werthuso newid ymddygiad a chanfyddiadau o newid.

Mae’r grŵp YAP wedi sicrhau dros £5 miliwn o incwm ymchwil gan gyrff cyllido a gwaith ymgynghori gydag ystod eang o werthoedd prosiect.

Derbyniwyd 21 o grantiau ymchwil - mae gan 2 o'r rhain, LCBE SPECIFIC 2 ac EnergyREV, werth o dros £500,000. Mae gan chwe phrosiect werth rhwng £100,000 - £500,000, gyda'r prosiectau sy'n weddill yn llai na £100,000.

Lead researcher

Yr Athro Jo Patterson

Yr Athro Jo Patterson

Professorial Research Fellow

Email
patterson@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4754

Staff academaidd

Dr Eshrar Latif

Dr Eshrar Latif

Senior Lecturer

Email
latife@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0217
Dr Hu Du

Dr Hu Du

Senior Research Fellow

Email
duh4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5589
Dr Simon Lannon

Dr Simon Lannon

Research Fellow

Email
lannon@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4437
Dr Tania Sharmin

Dr Tania Sharmin

Senior Lecturer Sustainable Environmental Design

Email
sharmint@caerdydd.ac.uk
Telephone
02920870798
Dr Hiral Patel

Dr Hiral Patel

Lecturer in Architecture
Director of Engagement

Email
patelh18@caerdydd.ac.uk
Dr Vicki Stevenson

Dr Vicki Stevenson

Reader, Course Director for MSc Environmental Design of Buildings, Director of Postgraduate Research

Email
stevensonv@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0927
Dr Marianna Marchesi

Dr Marianna Marchesi

Lecturer in Architectural Design & Technology

Email
marchesim@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)7470742033
Sarah O'Dwyer

Sarah O'Dwyer

MSc Lecturer

Email
odwyers@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4000
Emmanouil (Manos) Perisoglou

Emmanouil (Manos) Perisoglou

Lecturer

Email
perisogloue@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0177
Mr Miltiadis Ionas

Mr Miltiadis Ionas

Research Assistant

Email
ionasm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9314
Yr Athro Phillip Jones

Yr Athro Phillip Jones

Cadeirydd Gwyddoniaeth Pensaernïol a Chadeirydd y Sefydliad Ymchwil Carbon isel (LCRI)

Email
jonesp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4078
Dr Shan Shan Hou

Dr Shan Shan Hou

Lecturer

Email
hous1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5017
Esther Tallent

Esther Tallent

SPECIFIC2 LCBE Project Officer

Email
tallente@caerdydd.ac.uk
Dr Eleni Ampatzi

Dr Eleni Ampatzi

Senior Lecturer

Email
ampatzie@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4603
Yr Athro Clarice Bleil De Souza

Yr Athro Clarice Bleil De Souza

Lecturer

Email
bleildesouzac@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5969
Yr Athro Ian Knight

Yr Athro Ian Knight

Professor

Email
knight@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5496
Yr Athro Wouter Poortinga

Yr Athro Wouter Poortinga

Professor, Director of Research, Welsh School of Architecture

Email
poortingaw@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4755
Yr Athro Chris Tweed

Yr Athro Chris Tweed

Pennaeth yr Ysgol, Cadair Dylunio Cynaliadwy

Email
tweedac@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6207
Dr Gabriela Zapata-Lancaster

Dr Gabriela Zapata-Lancaster

Lecturer

Email
zapatag@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0643
Dr Sam Clark

Dr Sam Clark

Reader

Email
clarksd1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4430

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Zhehao Cui

Zhehao Cui

Research student

Email
cuiz1@caerdydd.ac.uk
Telephone
07596469402
No profile image

Mohamed Dgali

Research student

Email
dgalime@caerdydd.ac.uk
Shuye Wang

Shuye Wang

Research student

Email
wangs95@caerdydd.ac.uk
Faisal Farooq

Faisal Farooq

Research student

Email
farooqf@caerdydd.ac.uk

Jierui Wang

Research student

Email
wangj127@caerdydd.ac.uk
Likun Yang

Likun Yang

Research student

Email
yangl40@caerdydd.ac.uk
Siya Duan

Siyu Duan

Research student

Email
duans2@caerdydd.ac.uk
Annie Bellamy

Annie Bellamy

Research student

Email
bellamyas@caerdydd.ac.uk
Telephone
+4429208 70415
No profile image

Ahmed Alyahya

Research student

Email
alyahyaaa1@caerdydd.ac.uk
Irini Barbero

Irini Barbero

Research student

Email
barberoi@caerdydd.ac.uk
No profile image

Weronika Tadrak

Research student

Email
tadrakw1@caerdydd.ac.uk

Mae'r grŵp wedi ymgymryd ag ystod eang o weithgareddau ymgysylltu gan gynnwys darparu tystiolaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau polisi cenedlaethol, gweithgareddau hyfforddi CBD a gweithdai i sicrhau canlyniadau i ystod eang o randdeiliaid.