Ewch i’r prif gynnwys

Deunyddiau Ymarfer Dylunio a Gwneud (DPMM)

Ymchwil sy'n gysylltiedig â dylunio, ymarfer, deunyddiau a gwneud

Mae aelodau o grŵp ymchwil DPMM yn ymgymryd ag ymchwil draddodiadol, seiliedig ar ymarfer ac a arweinir gan ymarfer, gan ganolbwyntio ar y cyd ar ddylunio, ymarfer, deunyddiau a gwneud.

Amcanion

Nod aelodau'r grŵp yw deall diwylliannau deunydd a gwneud, dylanwadu ar brosesau a chynhyrchion mewn diwydiant ac ymarfer, ac archwilio'r croestoriad o feysydd academaidd a phroffesiynol.

Mae'r grŵp yn cefnogi ymchwil wreiddiol a thrylwyr drwy gydweithio a rhannu gwybodaeth, ac yn cysylltu ymchwil o fewn yr ysgol â gweithgareddau perthnasol y tu allan.

Arweinwyr grŵp:

Dr Ed Green, Dr Steve Coombs

  • Cynnal prosiectau ymchwil sy'n seiliedig ar ddylunio
  • Myfyrio ar (a gwerthuso) prosiectau adeiledig
  • Ymchwil gan ganolbwyntio ar berfformiad materol ac eiddo
  • Datblygu a gwerthuso technegau adeiladu
  • Ymchwil gan ganolbwyntio ar wneud neu brototeipio
  • Ymchwil yn seiliedig ar ymarfer
Eleni mae prosiectau'n cynnwys:

Cartrefi heddiw ar gyfer yfory: Datgarboneiddio Tai Cymru rhwng 2020 a 2050.

Cartrefi i Genedlaethau'r Dyfodol – saith traethawd a chwe astudiaeth achos

Barnhaus (prosiect adeiledig, Pen-y-bont ar Ogwr)

Y llynedd roedd prosiectau'n cynnwys:

Iard Walmer Peter Salter

Camau i Ddatgarboneiddio Cartrefi Presennol yng Nghymru

Lead researcher

Dr Ed Green

Dr Ed Green

Senior Lecturer

Email
greene11@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5984

Staff academaidd

Dr Ed Green

Dr Ed Green

Senior Lecturer

Email
greene11@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5984
Dr Steve Coombs

Dr Steve Coombs

Director of Undergraduate Teaching | Year 5 chair

Email
coombss@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5972
Yr Athro Mhairi McVicar

Yr Athro Mhairi McVicar

Project Lead, Community Gateway

Email
mcvicarm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4634
Yr Athro Wayne Forster

Yr Athro Wayne Forster

Professor, Deputy Head of School

Email
forsterw@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4389
Dr Federico Wulff

Dr Federico Wulff

Senior Lecturer of Architecture and Urban Design
MA AD Course Director

Email
wulfff@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0307
Dr Sam Clark

Dr Sam Clark

Reader

Email
clarksd1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4430
Dr Julie Gwilliam

Dr Julie Gwilliam

Dean of Postgraduate Studies College of Physical Sciences & Engineering

Email
gwilliamja@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5977

Myfyrwyr Ôl-raddedig

No profile image

Elys John

Research student

Email
johnes2@caerdydd.ac.uk

Cyfarfodydd grŵp ymchwil ad hoc (tua bob chwarter, ond wedi'u gohirio'n ddiweddar oherwydd COVID-19)

Geiriau allweddol:

Dylunio cyfranogiad ymarfer proses proffesiwn prototeipio deunyddiau gwneud gweithgynhyrchu dulliau