Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Cymru ar gyfer Gofal sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth: Canolfan Rhagoriaeth JBI

Mae JBI yn sefydliad byd-eang sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi penderfyniadau a wneir yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n gwella iechyd a darpariaeth gwasanaethau iechyd.

Mae JBI yn sefydliad byd-eang sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi penderfyniadau a wneir yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n gwella iechyd a darpariaeth gwasanaethau iechyd.

A ninnau’n endid Cydweithio JBI, mae gennym ddull cynhwysol o gasglu tystiolaeth er mwyn cynhyrchu canllawiau clinigol "byd go iawn" y gellir eu defnyddio.

Rydym yn cynnig ymgynghori ac arweiniad ynghylch cynhyrchu adolygiadau systematig a phrosiectau gweithredu gan ddefnyddio arfarnu, gweithredu ac adnoddau rheoli JBI.

Mae'r rhain wedi'u cynllunio'n benodol i gynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i weithredu ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn rhoi’r gofal gorau posibl i gleifion. Gallwn gyflwyno rhaglen o hyfforddiant undydd bwrpasol, 'Trosi Tystiolaeth a’i Rhoi ar Waith,' a gellir ei chyflwyno yn eich gweithle ar gyfer o leiaf chwe pherson.

Cydweithrediadau

Rydym yn cydweithio'n agos â'r sefydliadau canlynol:

Cwestiynau

Cysylltwch â Deborah Edwards gydag unrhyw gwestiynau.

Staff academaidd

Dr Deborah Edwards

Dr Deborah Edwards

Uwch-Gymrawd Ymchwil

Email
edwardsdj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 225 10703
Dr Clare Bennett

Dr Clare Bennett

Darllenydd: Cyfieithu Gwybodaeth a Gwella Iechyd

Email
bennettcl3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 225 10818
Dr Jane Harden

Dr Jane Harden

Uwch-ddarlithydd: Nyrsio Oedolion

Email
hardenj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0) 29 206 88576

Rhaglen Hyfforddiant JBI ar gyfer Gweithredu Tystiolaeth

Mae Rhaglen Hyfforddiant JBI ar gyfer Gweithredu Tystiolaeth yn cyflwyno dulliau profedig i glinigwyr, rheolwyr, llunwyr polisïau a rheolwyr ansawdd ym maes gofal iechyd, o roi tystiolaeth ar waith yn eu hymarfer. Gellir cyflwyno’r hyfforddiant mewn modd sydd wedi’i lunio’n bwrpasol ar eich cyfer, ac yn ystod y rhaglen bydd cyfranogwyr yn:

  • datblygu eu sgiliau a’u cryfderau o ran arweinyddiaeth glinigol ymhellach
  • cynnal archwiliadau clinigol ac yn ymgymryd â phrosesau gwella ansawdd
  • ymgyfarwyddo â fframweithiau a meddalwedd i roi ymchwil a thystiolaeth glinigol ar waith yn ymarferol
  • datblygu a gweithredu strategaethau i roi ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar waith yn eu hamgylchedd gwaith eu hunain

Dyddiad: Ar gais
Lleoliad: Prifysgol Caerdydd (rhithwir)
Pris: I’w gadarnhau

Gweithdy JBI ar gyfer Arweinyddiaeth Glinigol

The Clinical Leadership Workshop is a dynamic and interactive one-day workshop that is based on the best available evidence regarding clinical leadership. Open to clinical leaders and aspiring leaders from all healthcare disciplines, this transformative JBI workshop equips health professionals with information and practical techniques to create a more positive, personal and professional culture in the workplace.

Mae'r Gweithdy Arweinyddiaeth Glinigol yn weithdy undydd deinamig a rhyngweithiol sy'n seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael ynghylch arweinyddiaeth glinigol. Mae’r gweithdy trawsnewidiol hwn gan JBI yn agored i arweinwyr clinigol a darpar arweinwyr o bob disgyblaeth gofal iechyd. Mae’n cyflwyno gwybodaeth a thechnegau ymarferol i weithwyr gofal iechyd, er mwyn meithrin diwylliant mwy cadarnhaol, personol a phroffesiynol yn y gweithle.

Lleoliad: Prifysgol Caerdydd
Pris: £230

Rhaglen Hyfforddiant JBI ar gyfer Adolygu Systematig Cynhwysfawr (CSR)

Mae Rhaglen Hyfforddiant JBI ar gyfer Adolygu Systematig Cynhwysfawr (CSR) wedi'i chynllunio i baratoi ymchwilwyr a chlinigwyr i ddatblygu a chynnal adolygiadau systematig cynhwysfawr o dystiolaeth ansoddol a meintiol, a chreu adroddiadau yn eu cylch, gan ddilyn dull JBI.

Dyddiadau:

Modiwl 1 (Cyflwyniad i adolygiadau systematig): 12 Mehefin 2023
Modiwl 2 (Synthesis o dystiolaeth feintiol): 13-16 Mehefin 2023
Modiwl 3 (Synthesis o dystiolaeth feintiol): 19-21 Mehefin 2023

Pris: £950
Lleoliad: Prifysgol Caerdydd (Rhithwir)

Gweithdy JBI ar gyfer Creu Adolygiadau Cwmpasu

Mae'r gweithdy undydd hwn yn galluogi cyfranogwyr i archwilio'r damcaniaethau a'r cysyniadau sy'n ymwneud a chreu adolygiadau cwmpasu a mathau eraill o synthesisau o dystiolaeth, ac mae hefyd yn rhoi'r wybodaeth a'r offer y bydd cyfranogwyr eu hangen ar gyfer cynllunio a chynnal adolygiadau cwmpasu llwyddiannus yn dilyn y dull JBI.

Dyddiad: 26 Medi 2023
Pris: £215
Lleoliad: Prifysgol Caerdydd (Rhithwir)