Ewch i’r prif gynnwys

Adroddiad Cynllun Ffioedd

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r arian cyhoeddus mae Addysg Uwch yng Nghymru'n ei dderbyn wedi newid. 

Tra bod Prifysgolion yn y gorffennol wedi derbyn cefnogaeth sylweddol wrth y llywodraeth, mae toriadau i wariant cyhoeddus yn golygu bod cefnogaeth erbyn hyn yn ddibynnol ar gynnydd mewn incwm ffioedd myfyrwyr. I allu codi ffioedd uwch, mae angen i'r Brifysgol ddarparu Cynllun Ffioedd i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae'r Cynllun Ffioedd yn manylu buddsoddiadau a gwelliannau sy'n cefnogi cyfleoedd cyfartal ac yn hyrwyddo addysg uwch. 

Pwrpas Adroddiad Cynllun Ffioedd i Fyfyrwyr yw i ddangos sut mae'r Brifysgol yn buddsoddi'r incwm hwn i wella profiad myfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau; o ehangu mynediad i addysg uwch i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd ar gyfer y dyfodol. Mae'r adroddiad yn rhoi sampl bychan o enghreifftiau o sut mae'r ffioedd yn cael eu defnyddio.   

Mae'r adroddiad ar gyfer Cynllun Ffioedd 2013/14 gan ei bod hi'n cymryd amser i brosesu cyfrifon a data ar gyfer y flwyddyn academaidd. Yn ystod gwanwyn 2016 byddwn yn cyhoeddi adroddiad Cynllun Ffioedd 2014/15.

Adroddiad Cynllun Ffioedd i Fyfyrwyr 2013/14

Adroddiad Cynllun Ffioedd i Fyfyrwyr 2013/14

5 Mehefin 2015

Dysgwch sut gwariwyd eich ffioedd dysgu yn 2013/14.

DownloadPDF