Ewch i’r prif gynnwys

Cwynion grŵp

Bydd y Brifysgol yn derbyn cwyn grŵp lle mae myfyrwyr yn cwyno am yr un mater ar yr un pryd ac am gael yr un canlyniad.

Gwneud cwyn grŵp

Darllenwch y weithdrefn gwyno i fyfyrwyr – (Adran 7) cyn cyflwyno cwyn grŵp.

Rhaid i'r grŵp benodi un llefarydd i gynrychioli'r grŵp cyfan ac i gysylltu â myfyrwyr eraill. Bydd angen i'r llefarydd, ar ran y grŵp, wneud yn siŵr bod yr holl ffurflenni gofynnol yn cael eu llenwi a'u cyflwyno i'r unigolyn sy'n rheoli'r gŵyn, cyn i'r Brifysgol dderbyn y gŵyn grŵp.

Ffurflenni

Bydd angen i’r ffurflen cwynion myfyrwyr gael ei chyflwyno yn ogystal â ffurflenni ychwanegol sydd eu hangen yn benodol i gwynion grŵp:

Y Weithdrefn Gwyno I Fyfyrwyr Ffurflen Caniatâd Llefarydd Grŵp

27 October 2016

Ar gyfer myfyrwyr presennol neu gynfyfyrwyr yn cwyno o fewn 28 diwrnod calendr o’u dyddiad gadael swyddogol neu ddyddiad graddio.

Word

Y Weithdrefn Gwyno I Fyfyrwyr Ffurflen Aelodau Grŵp

27 October 2016

Ar gyfer myfyrwyr presennol neu gynfyfyrwyr yn cwyno o fewn 28 diwrnod calendr o’u dyddiad gadael swyddogol neu ddyddiad graddio.

Word

Cymorth a chyngor

Dylech geisio cyngor annibynnol ar eich cwyn grŵp. Mae modd cael hwn o’r Ganolfan Cyngor i Fyfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr:

Canolfan Cyngor i Fyfyrwyr