Ewch i’r prif gynnwys

Polisïau a gweithdrefnau sicrwydd a gwella ansawdd

Ein polisïau a’n gweithdrefnau sicrhau a gwella ansawdd yw’r cyfeirbwynt allweddol ar gyfer gwybodaeth am egwyddorion a phrosesau academaidd, rolau a chyfrifoldebau rydym yn eu defnyddio i ddatblygu a gweithredu fframwaith rheoli ansawdd effeithiol ac effeithlon.

Mae hyn yn rhoi sicrwydd i ni ynghylch safonau ac ansawdd ein darpariaeth ac mae hefyd yn un o’n sianeli cyfathrebu ar gyfer annog a rhannu dysgu, addysgu ac ymchwil.

Mae ein polisïau a’n gweithdrefnau'n berthnasol i ddarpariaeth a addysgir a’r ddarpariaeth ymchwil ac fe’u trefnir yn nifer o ddatganiadau ar sail thema. Rhaid i bob Ysgol gydymffurfio â’n polisïau a’n gweithdrefnau oni cheir eithriad gan y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd. Mae elfennau o ddisgresiwn fodd bynnag, a rhoddir cyfrifoldebau i unigolion a grwpiau.

Mae cynnwys pob datganiad wedi'i seilio ar y canlynol: