Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Byddwn yn ychwanegu at arfer da ar draws y Brifysgol i ddarparu profiad cadarnhaol a chyfoethogol i fyfyrwyr.

Yr Academi Ddoethurol

Mae’r Academi Ddoethurol, a lansiwyd ar y 1 Medi 2016, yn uned academaidd ddynamig i dyfu, cydlynu a chefnogi darpariaeth ymchwil ôl-raddedig yn y Brifysgol.

Mae’r Academi yn adeiladu ar lwyddiant Coleg Graddedigion y Brifysgol (UGC) fel canolfan rhagoriaeth ar gyfer hyfforddiant a datblygu sgil myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n parhau i hyrwyddo a chefnogi’r ddarpariaeth o brofiad myfyrwyr rhagorol, gan gynnwys rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig.

Mae’r academi hefyd yn cefnogi uchelgais y Brifysgol i gynyddu nifer o’u hymchwil ôl-raddedig. Mae’n cyd-weithio’n agos ag Ysgolion, Colegau a thimoedd Gwasanaethau Proffesiynol allweddol i ddatblygu dull cydlynu i gynyddu niferoedd myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, yn unol â’r dyheadau a osodwyd yn Y Ffordd Ymlaen.

Mae myfyrwyr ymchwil yn cymryd rhan yn y sefydliad drwy eu haelodaeth yn y ‘Rhwydwaith Ymchwil Ôl-raddedig’, sydd yn dod â Chyfarwyddwyr Ysgolion Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig, Cynrychiolwyr Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ysgolion, Deoniaid ymchwil ôl-raddedig ysgolion a Chyfarwyddwr a staff yr Academi i drafod materion a darparu mewnbwn i weithgareddau’r Academi.

Arolygon myfyrwyr ôl-raddedig

Gwahoddir myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i roi adborth ar ansawdd eu profiad mewn amrywiaeth o ffyrdd. Ar lefel Prifysgol, mae'r rhain yn cynnwys yr arolwg blynyddol 'Croeso i Gaerdydd', a’r 'Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig’ (PRES) - arolwg ledled y Deyrnas Unedig (DU) a gynlluniwyd i helpu prifysgolion i wella ansawdd eu darpariaeth gradd ymchwil ôl-raddedig.

Mae ymchwilwyr ôl-raddedig yn ymwneud â mathau uniongyrchol o gynrychiolaeth hefyd. Mae gan bob Ysgol gynrychiolwyr academaidd myfyrwyr ôl-raddedig sy’n bwydo safbwyntiau myfyrwyr i gyrff llywodraethu yn eu Hysgolion, Undeb y Myfyrwyr, Coleg Graddedigion y Brifysgol, ac uwch bwyllgorau’r Brifysgol.