Ewch i’r prif gynnwys

Datganiad diogelu data i gynfyfyrwyr a chyfeillion Prifysgol Caerdydd

Sut rydym yn rheoli, defnyddio ac yn cadw eich data fel cynfyfyriwr neu gyfaill i Brifysgol Caerdydd.

Fel cynfyfyrwyr neu gyfeillion Prifysgol Caerdydd, byddwn yn defnyddio eich manylion i gysylltu gyda chi drwy'r post, ebost, ffôn, neges destun a/neu'r cyfryngau cymdeithasol. Byddwn yn cydymffurfio gydag unrhyw ddewisiadau rydych wedi mynegi. Gallwch chi hefyd ddewis sut rydym ni'n cysylltu â chi a gallwch chi dad-danysgrifio o unrhyw gyfrwng cyswllt wrth Brifysgol Caerdydd. Rhowch wybod i ni beth sydd yn well gennych. Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau yn hanes Prifysgol Caerdydd, ei myfyrwyr, ei staff a'i chynfyfyrwyr.

Byddwn ni hefyd yn rhoi cyfleoedd i chi i ymgysylltu gyda'r Brifysgol fel llysgennad, cyfaill neu gefnogwr. Gallai hyn gynnwys codi arian, lle byddwn yn gofyn i chi gefnogi cenhadaeth y Brifysgol i greu a rhannu gwybodaeth ac addysgu, er lles pawb.

Mae'ch data yn cael ei gadw'n ddiogel yn unol â'r Ddeddf Gwarchod Data. Ni fydd eich data yn cael ei ddatgelu i unrhyw sefydliadau allanol heblaw am y rhai hynny sy'n gweithredu fel asiantaethau ar ran y Brifysgol ac sydd wedi arwyddo cytundebau cyfrinachedd llym. Nid yw'r data byth yn cael ei 'werthu' i unrhyw elusennau neu gwmnïau eraill.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cadw manylion enw, cyfeiriad a gwybodaeth gyswllt arall (os yw'n hysbys) a gwybodaeth am eich cwrs/cyrsiau gradd ym Mhrifysgol Caerdydd (neu sefydliad blaenorol). Efallai byddwn hefyd yn cadw data am gyfraniadau, manylion busnes, cyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol, cysylltiadau ffôn ac ebost, a/neu wybodaeth benodol rydych wedi ei rhoi i ni drwy gyfrwng ymatebion arolygon ayyb.

Er mwyn cynnal cywirdeb data, efallai y byddwn yn dod o hyd i ac yn cadw gwybodaeth sydd ar gael o ffynonellau cyhoeddus dibynadwy. Mae codi arian i gefnogi'r Brifysgol yn rhan bwysig o'n gwaith elusennol, felly o bosibl byddwn ni'n cynnal arolygon i ystyried os oes modd i unigolion i gyfrannu.

Datganiad preifatrwydd Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr

Datganiad preifatrwydd

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn esbonio’r ffordd y mae’r Adran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr yn casglu, storio, rheoli a diogelu eich data personol.

Cysylltu â ni

Mae tîm Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â sut defnyddir eich data.

Cysylltiadau Datblygu a Chynfyfyrwyr

Gallwch gysylltu wyneb yn wyneb drwy ymweld â:

Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr
Prifysgol Caerdydd
5ed Llawr McKenzie House
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE