Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth amgylcheddol

Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 mae gan unigolion yr hawl i ofyn am wybodaeth wrthon ni. Mae Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn llywodraethu ceisiadau am wybodaeth amgylcheddol. 

Mae gwybodaeth amgylcheddol yn cynnwys:

  • cyflwr unrhyw ddŵr neu awyr, cyflwr unrhyw fflora neu ffawna, cyflwr unrhyw bridd, neu leoliad naturiol neu unrhyw dir arall
  • gwastraff, allyriadau neu arllwysiadau i'r amgylchedd
  • unrhyw weithgareddau, gweinyddol neu fesurau eraill (yn cynnwys rhaglenni rheoli amgylcheddol) sydd wedi'u dylunio i amddiffyn y rhain 
  • cyflwr iechyd a diogelwch dynol, yn cynnwys halogiad y gadwyn fwyd.

Sut i ofyn am wybodaeth, yn cynnwys costau a ffioedd.

Eithriadau

Nid yw hi'n bosibl i ryddhau gwybodaeth amgylcheddol bob amser. Cewch fanylion yn Saesneg am yr eithriadau o ran datgelu gwybodaeth amgylcheddol yn y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.