Ewch i’r prif gynnwys

Ymrwymiad i Dechnegwyr

Arweinir yr Ymrwymiad i Dechnegwyr gan y Cyngor Gwyddoniaeth i sicrhau gwelededd, cydnabyddiaeth, datblygiad gyrfa a chynaliadwyedd i dechnegwyr sy’n gweithio ym maes addysg uwch ac ymchwil.

Ym mis Mai 2017 daeth y Brifysgol yn un o lofnodwyr sylfaenol yr Ymrwymiad hwn.

Gwahoddir prifysgolion a sefydliadau ymchwil i fod yn lofnodwyr ar gyfer yr Ymrwymiad i Dechnegwyr a gwneud addewid i weithredu yn erbyn yr heriau allweddol sy’n effeithio ar eu staff technegol.

Rydym yn falch o fod yn gweithio tuag at ofynion yr Ymrwymiad i Dechnegwyr, fel yr amlinellir yn ein cynllun gweithredu sefydliadol.

Cyflawni r Ymrwymiad i Dechnegwyr

Cyflawni r Ymrwymiad i Dechnegwyr

28 Mehefin 2018

Mae’r Ymrwymiad i Dechnegwyr yn ymdrech gydweithredol a bydd y Grŵp Llywio yn cefnogi ac yn hwyluso’r gwaith o sefydlu a rhannu arfer gorau a arddangosir yn yr hunanasesiadau a’r cynlluniau gweithredu.

DownloadPDF