Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion 2020/2021

Holl gofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.

Nodwch na fydd y cofnodion i’w gweld ar y dudalen hon hyd nes bydd y pwyllgor perthnasol wedi’u cymeradwyo.

Ni fydd cofnodion cyfarfodydd a gynhelir ar ddiwedd y sesiwn academaidd i’w gweld ar y dudalen hon nes bydd cyfarfod cyntaf y sesiwn newydd wedi’i gynnal.

Y Cyngor

Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

Pwyllgor Archwilio a Risg

Y Llys

Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Pwyllgor Arian ac Adnoddau

Pwyllgor Llywodraethu

Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Is-Bwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil Agored

Y Senedd

Cysylltu â ni

Cefnogi pwyllgorau