Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion 2020/2021

Holl gofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.

Nodwch na fydd y cofnodion i’w gweld ar y dudalen hon hyd nes bydd y pwyllgor perthnasol wedi’u cymeradwyo.

Ni fydd cofnodion cyfarfodydd a gynhelir ar ddiwedd y sesiwn academaidd i’w gweld ar y dudalen hon nes bydd cyfarfod cyntaf y sesiwn newydd wedi’i gynnal.

Y Cyngor

 • 14:00 Dydd Llun 7 Medi 2020
 • 09:30 Dydd Mawrth 6 Hydref 2020 (hynod)
 • 14:00 Dydd Llun 23 Tachwedd 2020
 • 10:00 Dydd Llun 8 Chwefror 2021
 • 14:00 Dydd Llun 19 Ebrill 2021
 • 14:00 Dydd Mercher 7 Gorffennaf 2021

Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

 • 10:00 Dydd Mercher 14 Hydref 2020
 • 09:30 Dydd Mawrth 19 Ionawr 2021
 • 09:30 Dydd Mawrth 18 Mai 2021
 • 09:30 Dydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021

Pwyllgor Archwilio a Risg

 • 10:00 Dydd Iau 8 Hydref 2020
 • 14:45 Dydd Mercher 28 Hydref 2020 (hynod)
 • 12:00 Dydd Llun 16 Tachwedd 2020
 • 10:00 Dydd Iau 25 Chwefror 2021
 • 14:00 Dydd Iau 29 Mehefin 2021

Y Llys

 • 15:00 Dydd Mercher 27 Ionawr 2021

Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

 • 10:00 Dydd Mawrth 11 Awst 2020 (hynod)
 • 10:00 Dydd Mercher 7 Hydref 2020
 • 13:30 Dydd Iau 14 Ionawr 2021
 • 14:00 Dydd Mercher 12 Mai 2021

Pwyllgor Arian ac Adnoddau

 • 10:00 Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020
 • 09:00 Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020 (hynod)
 • 10:00 Dydd Llun 18 Ionawr 2021
 • 10:00 Dydd Iau  25 Mawrth 2021
 • 10:00 Dydd Iau 17 Mehefin 2021

Pwyllgor Llywodraethu

 • 10:00 Dydd Mercher 30 Medi 2020
 • 11:00 Dydd Llun 9 Tachwedd 2020
 • 11:00 Dydd Gwener 22 Ionawr 2021 (hynod)
 • 10:00 Dydd Llun 15 Mawrth 2021
 • 14:00 Dydd Iau 17 Mehefin 2021

Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

 • 10:00 Dydd Mercher 21 Hydref 2020
 • 10:00 Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021

Is-Bwyllgor Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil Agored

 • 10:00 Dydd Mawrth 3 Tachwedd 2020
 • 10:00 Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021
 • 10:00 Dydd Mawrth 20 Mai 2021

Y Senedd

 • 14:15 Dydd Mercher 11 Tachwedd 2020
 • 14:15 Dydd Mercher 24 Chwefror 2021
 • 14:15 Dydd Mercher 23 Mehefin 2021

Cysylltu â ni

Cefnogi pwyllgorau