Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion 2019/2020

Dewch o hyd i'r holl gofnodion o gyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn academaidd 2019/2020.

Nodwch na fydd y cofnodion yn ymddangos ar y dudalen hon nes iddynt gael eu cymeradwyo gan y pwyllgor perthnasol.

Ni fydd cofnodion cyfarfodydd sy'n cael eu cynnal ar ddiwedd y sesiwn academaidd yn ymddangos ar y dudalen hon nes bod y sesiwn newydd wedi dechrau. Mae'r cofnodion ar gael yn Saesneg yn unig.

Llys

 • 29 Ionawr 2020 - cofnodion cyfarfod y Llys

Cyngor

 • 2 Hydref 2019 - cofnodion cyfarfod y Cyngor
 • 10 Chwefror 2020 - cofnodion cyfarfod y Cyngor
 • 2 Ebrill 2020 - cofnodion cyfarfod y Cyngor
 • 6 Gorffennaf 2020 - cofnodion cyfarfod y Cyngor

Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

 • 23 Hydref 2019 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd
 • 30 Ionawr 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd
 • 29 Ebrill 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd
 • 3 Mehefin 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

Pwyllgor Archwiliad

 • 3 Hydref 2019 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwiliad
 • 13 Tachwedd 2019 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwiliad
 • 19 Chwefror 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwiliad
 • 10 Mehefin 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwiliad

Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

 • 3 Hydref 2019 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • 14 Ionawr 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • 12 Mai 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Pwyllgor Llywodraethu

 • 25 Medi 2019 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu
 • 3 Hydref 2019 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu
 • 12 Mawrth 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu
 • 9 Mehefin 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu

Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

 • 23 Hydref 2019 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
 • 10 Mawrth 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Pwyllgor Polisi ac Adnoddau

 • 7 Tachwedd 2019 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau
 • 21 Ionawr 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau
 • 3 Mawrth 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau
 • 19 Mai 2020 - cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau

Y Senedd

 • 6 Tachwedd 2019 - cofnodion cyfarfod y Senedd
 • 19 Chwefror 2020 - cofnodion cyfarfod y Senedd
 • 17 Mehefin 2020 - cofnodion cyfarfod y Senedd

Cysylltwch

I weld unrhyw gofnodion nad ydynt wedi'u cynnwys ar y dudalen hwn cysylltwch â:

Cefnogi pwyllgorau