Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion 2017/2018

Dewch o hyd i'r holl gofnodion o gyfarfodydd a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18

Nodwch, ni fydd cofnodion yn ymddangos ar y dudalen hon nes iddynt gael eu cymeradwyo gan y pwyllgor perthnasol.

Ni fydd cofnodion cyfarfodydd sy'n cael eu cynnal ar ddiwedd y sesiwn academaidd yn ymddangos ar y dudalen hon nes bod y sesiwn newydd wedi dechrau. Mae'r cofnodion ar gael yn Saesneg yn unig.

Y Cyngor

Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd

Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Pwyllgor Llywodraethu

Pwyllgor Polisi ac Adnoddau

Y Senedd

Pwyllgor Moeseg a Gonestrwydd Ymchwil y Brifysgol

Cysylltwch â ni

I weld unrhyw gofnodion nad ydynt wedi'u cynnwys ar y dudalen hwn cysylltwch â:

Cefnogi pwyllgorau